Playlist Checker - Quét danh sách Playlist của 1 Channel Youtube
Playlist Checker - Quét danh sách Playlist của 1 Channel Youtube

Playlist Checker - Quét danh sách Playlist của 1 Channel Youtube

11/7/2018 2:19:41 PM
PLAYLIST CHECKER – QUÉT DANH SÁCH PLAYLIST CỦA 1 CHANNEL YOUTUBE
GPlus hỗ trợ bạn quét ra danh sách playlist của một kênh trên youtube. Bạn có thể quét được số video trong 1 playlist, tổng số lượt xem và tên của các playlist này.
GPlus > Youtube > Playlist Checker.
 
Bước 1: Nhập link channel youtube mà bạn muốn quét danh sách playlist.
Bước 2: Click “Start Scan” để bắt đầu quét.
Bước 3: Click “Lưu CSV” để lưu file quét được dưới dạng CSV.
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn