Sử dụng trang để spam link trên Google+ với GPlus
Sử dụng trang để spam link trên Google+ với GPlus

Sử dụng trang để spam link trên Google+ với GPlus

Overall ratings: 48 | Rating: 4.8 out of 5
10/7/2015 10:49:12 AM
1. Tạo nhiều trang từ 1 tài khoản g+. Sau đó sử dụng GPlus với trang.
Join nhóm nhanh cho Trang:


2. Import bài từ sitemap, rồi spam random bài lên các nhóm đã gia nhập.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn