Tạo kênh youtube - Create Channel - GPlus
Tạo kênh youtube - Create Channel - GPlus

Tạo kênh youtube - Create Channel - GPlus

11/8/2018 3:45:52 PM
TẠO KÊNH YOUTUBE – CREATE CHANNEL – GPLUS UPDATE
GPlus giúp bạn tạo thêm nhiều kênh khác nhau trên youtube của cùng 1 tài khoản gmail. Như vậy, bạn có thể sử dụng để thực hiện tương tác chéo giữa các kênh trên youtube, tăng tương tác cho các kênh…
GPlus > Youtube > Create Channel
 

Bước 1: Nhập tên channel muốn tạo và click “Add”.
Chọn tên kênh channel muốn tạo.
 

 
Thiết lập sử dụng nhiều tài khoản tạo channel youtube.


 
Bước 2: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn