Tìm kiếm video bằng từ khóa - Search video by keyword
Tìm kiếm video bằng từ khóa - Search video by keyword

Tìm kiếm video bằng từ khóa - Search video by keyword

11/8/2018 2:24:03 PM
TÌM KIẾM VIDEO BẰNG TỪ KHÓA – SEARCH VIDEO BY KEYWORD
GPlus giúp bạn tìm kiếm các video bằng từ khóa. Bạn có thể thiết lập điều kiện của các video muốn tìm kiếm (theo lượt rating, view…) và lựa chọn tìm kiếm trên nhiều trang.
GPlus > Youtube > Search video by keyword
 
Tìm kiếm video bằng từ khóa.
  • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm.
  • Số trang muốn tìm kiếm.
  • Điều kiện tìm kiếm video.
  • Click “Search”.
  • Click “Lưu CSV” để lưu thông tin video ra file CSV.

 
Download ảnh bìa của video youtube.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn