Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+
Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+

Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+

Overall ratings: 53 | Rating: 4.7 out of 5
7/14/2015 9:22:34 AM
Nếu gặp lỗi không thấy tăng vòng kết nối vui lòng kiểm tra lại:
1- mạng yếu hoặc gg k xử lí được 500 người/ lần bạn giảm xuống nhé, 10 20 xem, hoặc 1 để test.
2- nick mới tạo chưa thêm = tay lần nào, bạn thêm 1 2 người vào vòng kết nối trước nhé.
3- do thêm lỗi quá nhiều, gg nó chặn, bạn thử thêm = tay xem được k, nếu có thông báo lỗi mai bạn thử lại.0901.731.871

0906.235.636

x
💬