Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+
Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+

Tự động tìm và thêm bạn vào vòng kết nối Google+

Overall ratings: 53 | Rating: 4.7 out of 5
7/14/2015 9:22:34 AM
TỰ ĐỘNG TÌM VÀ THÊM BẠN VÀO VÒNG KẾT NỐI GOOGLE+

GPlus giúp thêm ban bè vào vòng kết nối trên Google+ của bạn. Đây có thể là những người đã +1, comment, share cho một bài đăng hoặc 1 profile, người comment trên youtube hoặc những người là thành viên của một cộng đồng bất kỳ.
 
Bước 1: Tìm uer muốn thêm vào vòng kết nối.

1.   Tìm từ link bài đăng: Tìm user đã +1 cho bài đăng và user đã comment cho bài đăng.
 • Nhập link bài đăng muốn quét.
 • Chọn thời gian lọc người có hoạt động.
 • Tìm user +1 cho bài đăng.
 • Tìm user đã comment cho bài đăng.
 

 
2.   Tìm từ bài đăng của profile.
 • Nhập link profile.
 • Chọn số bài muốn lấy.
 • Click tìm user đã +1, comment, share cho profile

 
3.   Tìm từ cộng đồng.
 • Nhập link cộng đồng.
 • Chọn số ID muốn lấy.
 • Click tìm thành viên trong cộng đồng.

 
4.   Người comment Youtube.
 • Nhập link video youtube.
 • Chọn số ID muốn lấy.
 • Click tìm người comment video.

 
Bước 2: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”.
Click “quét email” để quét email các user đã quét được.


Nếu gặp lỗi không thấy tăng vòng kết nối vui lòng kiểm tra lại:
1- mạng yếu hoặc gg k xử lí được 500 người/ lần bạn giảm xuống nhé, 10 20 xem, hoặc 1 để test.
2- nick mới tạo chưa thêm = tay lần nào, bạn thêm 1 2 người vào vòng kết nối trước nhé.
3- do thêm lỗi quá nhiều, gg nó chặn, bạn thử thêm = tay xem được k, nếu có thông báo lỗi mai bạn thử lại.0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn