Xóa video lỗi và chèn video mới vào playlist trên youtube - GPlus
Xóa video lỗi và chèn video mới vào playlist trên youtube - GPlus

Xóa video lỗi và chèn video mới vào playlist trên youtube - GPlus

7/23/2018 9:51:59 AM
CLEAN AND EDIT PLAYLIST – GPLUS
GPlus giúp bạn quét và xóa các video đã lỗi ra khỏi playlist của bạn hoặc thêm, trộn các video mới vào trong playlist của bạn.
GPlus > Youtube > Clean and edit playlist.

Bước 1: Tải và chọn playlist muốn chỉnh sửa (xóa video hoặc thêm video vào playlist).


 
Bước 2: Nhập danh sách video muốn thêm vào playlist và video muốn xóa khỏi playlist (1 dòng 1 link).
 


Bước 3: Quét và xóa video lỗi.
 

 
 
Bước 4: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.
  • Tick chọn “Trộn video của bạn vào sau video thứ”: Bạn để số 2 thì video bạn thêm vào sẽ được thêm vào vị trí thứ 2 trong playlist.
  • Chọn số lượng video bạn muốn thêm vào playlist.
  • Click “Bắt đầu”.
 

 
Ngoài ra: Bạn có thể thiết lập sử dụng nhiều tài khoản.
  • Bạn có thể thêm account để thêm hoặc xóa các video lỗi trong playlist với nhiều tài khoản Google+
( Nếu không sử dụng nhiều tài khoản thì nó sẽ chỉ xóa hoặc thêm video vào các  playlist của tài khoản mình đã đăng nhập).
  • Thiết lập tạo playlist nhiều tài khoản.

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn