Cách tăng like cho sản phẩm trên Shopee
Cách tăng like cho sản phẩm trên Shopee

Cách tăng like cho sản phẩm trên Shopee

3/26/2019 11:29:50 AM
TĂNG LIKE CHO SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
Với tính năng “Tăng like & follow”, bạn có thể tăng lượt like cho các sản phẩm mà bạn muốn trên Shopee bằng cách thực hiện quá trình tương tác like chéo sản phẩm của các thành viên cùng tham gia sử dụng tính năng này. Như vậy sẽ giúp sản phẩm của bạn tăng thứ hạng trong chuyên mục sản phẩm, tạo lòng tin cho khách hàng.
ShopeePlus > Tăng like & follow
 
Bước 1: Thêm tài khoản Shopee muốn đi like trên Shopee
  • Click “Login”: đăng nhập và thêm tài khoản Shopee.
  • Nhập user – pass tài khoản Shopee bạn muốn thêm.
  • Click “Đăng nhập” để đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi like các sản phẩm của shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản shopee cùng sử dụng tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng like trên Shopee
  • Shop đi like: Click để chọn tài khoản Shopee (trong danh sách các tài khoản bạn đã thêm ở bước 1) sẽ đi thực hiện quá trình like các sản phẩm của các shop khác trên Shopee.
  • Link sản phẩm muốn tăng like: Nhập link Shop bạn muốn tăng lượt follow trên Shopee.
  • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
 
Danh sách tài khoản và sản phẩm tăng like đã được thêm thành công.
  • Like đã nhận: Số lượt like từ các tài khoản khác mà bạn đã nhận được.
  • Điểm like: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi like với số lượt like mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác like này là quá trình tương tác like chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác độc lập với nhau.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn