Cách tăng lượt Follow trên Shopee
Cách tăng lượt Follow trên Shopee

Cách tăng lượt Follow trên Shopee

3/26/2019 11:23:55 AM
CÁCH TĂNG LƯỢT FOLLOW TRÊN SHOPEE
ShopeePlus giúp bạn tăng lượt follow của tài khoản Shopee mà bạn muốn bằng cách thực hiện tương tác chéo giữa các thành viên tham gia tính năng like & follow chéo trên ShopeePlus.
ShopeePlus > Tăng like & follow
 
Bước 1: Thêm tài khoản Shopee đi follow trên Shopee
  • Click “Login”: đăng nhập và thêm tài khoản Shopee.
  • Nhập user – pass tài khoản Shopee bạn muốn thêm.
  • Click “Đăng nhập” để đăng nhập.
Quá trình đăng nhập sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome.
Tài khoản được bạn thêm sẽ đi follow các shop khác trên Shopee (Các shop khác là các tài khoản shopee cùng sử dụng tính năng tăng like & follow  trên ShopeePlus)
 

 
Bước 2: Thiết lập tăng follow tài khoản Shopee
  • Shop đi like, follow: Click để chọn tài khoản Shopee (trong danh sách các tài khoản bạn đã thêm ở bước 1) sẽ đi thực hiện quá trình like các sản phẩm và follow các shop khác trên Shopee.
  • Link shop muốn tăng follow: Nhập link Shop bạn muốn tăng lượt follow trên Shopee.
  • Click “Thêm”:  Để thêm thiết lập vào phần mềm ShopeePlus.
 

 
Danh sách tài khoản tăng follow đã được thêm thành công.
  • Follow đã nhận: Số lượt follow từ các tài khoản khác mà bạn đã nhận được.
  • Điểm follow: Điểm chênh lệch giữa số lượt bạn đi follow với số lượt follow mà bạn nhận được.
Quá trình tương tác tăng follow này là quá trình tương tác follow chéo giữa các thành viên cùng tham gia tính năng “Tăng like & follow” trên ShopeePlus.
Với từng tài khoản được bạn thêm vào sẽ thực hiện quá trình tương tác follow độc lập với nhau.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn