Copy sản phẩm từ Sendo sang Shopee - ShopeePlus
Copy sản phẩm từ Sendo sang Shopee - ShopeePlus

Copy sản phẩm từ Sendo sang Shopee - ShopeePlus

11/21/2019 12:19:40 PM
COPY SẢN PHẨM TỪ SENDO SANG SHOPEE - SHOPEEPLUS
 
Bạn muốn đăng bán sản phẩm cùng lúc trên nhiều kênh thương mại điện tử? Nhưng đăng sản phẩm lên shop khiến bạn mất nhiều thời gian?

Đừng lo, ShopeePlus sẽ giúp bạn copy sản phẩm từ Sendo đăng lên Shopee của bạn; hỗ trợ bạn nhân bản shop của mình trên nhiều kênh, chỉnh sửa, đóng dấu ảnh sản phẩm nếu bạn muốn, nâng cao hiệu quả bán hàng trên nhiều kênh của bạn.
 

Bước 1: Nhập và tìm kiếm sản phẩm trên Sendo muốn copy về đăng trên Shopee
 
Bạn có thể tiến hành copy sản phẩm từ Sendo về đăng lên Shopee thông qua: Link sản phẩm - link chuyên mục - link tìm kiếm- link shop
 

Từ khóa, link chuyên mục, link sản phẩm shopee, link sản phẩm sendo:
 • Nhập link sản phẩm Sendo
 • Nhập link chuyên mục sản phẩm trên Sendo
 • Nhập link tìm kiếm sản phẩm trên Sendo
 • Nhập link shop muốn copy sản phẩm trên Sendo
 
Limit: Số lượng sản phẩm muốn tìm kiếm về đăng 

Tìm: Click để tìm sản phẩm về đăng 

Sản phẩm tìm thấy sẽ được hiện trong danh sách phía dưới 


 
Bước 2: Thiết lập chỉnh sửa sản phẩm muốn copy về đăng
 

Thiết lập đóng dấu ảnh, tạo khung cho ảnh sản phẩm 
 
 • Đóng dấu ảnh trước khi đăng: Tick để đóng dấu ảnh lên ảnh của sp copy về trước khi đăng lên Shopee.
Click “Chọn” để chọn và tải ảnh muốn đóng dấu lên phần mềm.
Vị trí: Chọn vị trí đóng dấu ảnh
 
 • Thay đổi MD5 hình ảnh: Tick để thay đổi mã MD5 hình ảnh được copy về đăng
 • Thay đổi thứ tự ảnh: Tick để thay đổi thứ tự hình ảnh sản phẩm được copy về.
 • Kích thước (%): Kích thước của ảnh được tải lên đóng dấu lên ảnh sản phẩm (ảnh đóng dấu bằng bao nhiêu% so với ảnh gốc trên máy tính của bạn)
 
Chỉnh sửa thông tin cho sản phẩm

Có 2 cách để chỉnh sửa thông tin sản phẩm bạn lấy về được: Sửa nhanh thông tin nhiều sp cùng lúc và chỉnh sửa thông tin từng sp (Lưu sản phẩm rồi mở để chỉnh sửa)
 
 • Sửa nhanh: Click để sửa nhanh thông tin nhiều sản phẩm đã chọn
 • Lưu sản phẩm đã chọn + Mở sản phẩm đã lưu: Chỉnh sửa thông tin từng sản phẩm đã được lưu.
 

 
Sửa nhanh:
 • Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
 • Click “Áp dụng” để lưu lại các thông tin đã thay đổi


 
Lưu sản phẩm đã chọn + Mở sản phẩm đã lưu:
 • Chỉnh sửa từng thông tin trong sản phẩm mà bạn muốn
 • Click “Lưu” để lưu lại các thông tin đã thay đổi trên phần mềm.
 


Sản phẩm được thay đổi thông tin thành công sẽ được đưa ra ngoài danh sách sản phẩm.

Click “Chọn” để chọn sản phẩm vừa chỉnh sửa thông tin và đưa ra ngoiaf danh sách sản phẩm muốn đăng.

Click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các sản phẩm đã chọn trong danh sách và đưa ra ngoài danh sách sản phẩm muốn đăng.


 
Bước 3: Thiết lập và đăng sản phẩm
 
 • Chọn tài khoản muốn đăng sản phẩm copy được từ Sendo.
 
 • Đăng lên Shop đã chọn: Click để đăng sản phẩm đã chọn lên Shop đã chọn.
 
 • Lịch sử đăng thành công


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn