Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ trên Shopee
Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ trên Shopee

Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ trên Shopee

3/20/2019 9:23:07 AM
GỬI HÀNG LOẠT TIN NHẮN CHO KHÁCH HÀNG CŨ TRÊN SHOPEE
Tính năng này của Shopee hỗ trợ các bạn gửi tin nhắn hàng hoạt cho các khách hàng cũ trên shopee: khách hàng đã đặt hàng của bạn, đang chờ hàng, đang chờ hàng, đang giao hàng…; giúp bạn chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn và thông báo được các chương trình của shop tới cho khách hàng.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Gửi tin nhắn cho khách hàng cũ
 

1.     Chọn khách hàng muốn gửi tin nhắn
 • Gửi tin cho khách hàng đã gửi tin nhắn: Tick để gửi tin nhắn cho khách hàng cũ đã gửi tin nhắn cho bạn
 • Gửi tin cho khách hàng đã đặt hàng: Tick để gửi tin nhắn cho các khách hàng cũđã đặt hàng của bạn
Chọn khách hàng đã đặt hàng: Khách hàng chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao, hoàn thành, đã hủy, trả hàng hoặc tất cả
 • Click “Thêm” để thêm nội dung tin nhắn muốn gửi:
 

 
Thêm tin nhắn:
 • Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi.
 • Click “Chọn ảnh” để chọn và tải ảnh muốn gửi.
 • Click “Thêm”.
 

 
2.      Thiết lập gửi tin nhắn:
 • Tick chọn các tin nhắn muốn gửi trong danh sách tin nhắn.
 • Gửi random tin nhắn đã chọn trong danh sách: Gửi random các tin nhắn đã chọn trong danh sách tin nhắn đã chọn.
 • Gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn: Tick để gửi lần lượt các tin nhắn trong danh sách tin nhắn đã chọn.
Chọn thời gian delays giữa 2 lần gửi tin liên tiếp.
 

 
 • Chỉ inbox với user chưa gửi tin nhắn chứa từ khóa (k1,k2): Tick để chỉ inbox với những user mà bạn chưa gửi tin nhắn chứa các từ khóa.
 • Nhập từ khóa mà bạn muốn để tim kiếm tin nhắn: k1,k2…
 

 
3.     Thiết lập các thông số thời gian & click “Bắt đầu”
 • Chọn thời gian delays.
 • Click “Bắt đầu”.
Khi gửi tin nhắn hoàn tất, phần mềm sẽ tự động kết thúc.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn