Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee
Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee

Gửi tin nhắn hàng loạt trên Shopee

3/15/2019 5:12:26 PM
GỬI TIN NHẮN HÀNG LOẠT TRÊN SHOPEE
Phần mềm ShopeePlus hỗ trợ bạn gửi tin nhắn hàng loạt cho các UID đăng bán sản phẩm, UID comment, đánh giá sản phẩm trên shopee hay sản phẩm trong một shop cụ thể.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Gửi tin nhắn
 

Bước 1: Tìm UID muốn gửi tin nhắn.
Cách 1: Tìm các UID đăng sản phẩm theo từ khóa hoặc chuyên mục.
 • Nhập từ khóa hoặc link chuyên mục mà các bạn muốn tìm kiếm UID.
 • Click “Tìm UID”.
 • Danh sách UID thu được.
 

 
Cách 2: Tìm UID đã comment, đánh giá một sản phẩm trong Shopee
 • Nhập link sản phẩm trên Shopee: Link sản phẩm muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá sản phẩm.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hoặc comment vào sản phẩm trên.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Cách 3: Tìm UID đã comment hoặc đánh giá sản phẩm trong một shop cụ thể
 • Nhập link shop trên shopee: Link Shop muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá Shop
 • Chọn số lượng bài muốn quét người tương tác trên shop.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hay comment vào các bài viết trên shop.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Bước 2: Thêm tin nhắn muốn gửi
 • Click “Thêm” để thêm tin nhắn muốn gửi.
 • Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi.
 • Click “Chọn ảnh” để tải ảnh bạn muốn gửi lên ShopeePlus.
 • Click “Thêm”.
 

 
 • Tick để chọn các tin nhắn muốn gửi.
 • Click để sửa nội dung tin nhắn.
 • Click “Xóa” để xóa tin nhắn muốn xóa.
 

 
 • Tick để gửi random 1 tin nhắn đã chọn trong danh sách tin nhắn trên.
 • Tick để gửi lần lượt các tin nhắn đã chọn.
Chọn thời gian delays giữa 2 lần gửi tin liên tiếp.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn