Hướng dẫn follow shop hàng loạt trên Shopee
Hướng dẫn follow shop hàng loạt trên Shopee

Hướng dẫn follow shop hàng loạt trên Shopee

3/14/2019 8:29:05 AM
HƯỚNG DẪN FOLLOW SHOP HÀNG LOẠT TRÊN SHOPEE
Phần mềm Shopee hỗ trợ bạn tìm kiếm và follow hàng loạt các shop trên Shopee. Bạn có thể tìm kiếm UID của các shop theo từ khóa; các UID comment, đánh giá theo link sản phẩm hoặc link shop. Sau đó, lựa chọn các điều kiện để lọc ra các shop mà bạn muốn follow.
ShopeePlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Follow shop
 

Bước 1: Tìm kiếm UID – chủ của các shop muốn follow trên Shopee.
Cách 1: Tìm kiếm theo từ khóa sản phẩm
 • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm UID bạn bè.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Cách 2: Tìm theo link sản phẩm
 • Nhập link sản phẩm trên Shopee: Link sản phẩm muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá sản phẩm.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hoặc comment vào sản phẩm trên.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Cách 3: Tìm theo link shop trên shopee
 • Nhập link shop trên shopee: Link Shop muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá Shop
 • Chọn số lượng bài muốn quét người tương tác trên shop.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hay comment vào các bài viết trên shop.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
 • Danh sách UID thu được thông qua tìm kiếm.
 • Click để lưu danh sách UID tìm được ra file.
 • Click để tải & mở danh sách UID lên Shopee.
 

 
Bước 2: Chọn điều kiện của các shop muốn follow.
Bạn có thể tick để chọn các điều kiện và lọc UID của các shop bạn muốn follow.
 • Check thời gian tạo tài khoản: Thời gian tạo tài khoản của shop trên Shopee từ ngày….
 • Check thời gian online:  Thời gian truy cập của Shop từ ngày…
 • Check số sản phẩm: Tổng số sản phẩm có trên shop lớn hơn….
 • Check số followers: Lượng follow hiện tại của shop lớn hơn….
 • Check số following: Số lượng UID mà shop đang follow lớn hơn….
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn