Tương tác like sản phẩm trên Shopee
Tương tác like sản phẩm trên Shopee

Tương tác like sản phẩm trên Shopee

3/14/2019 8:32:24 AM
TƯƠNG TÁC LIKE SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
Tính năng tương tác like sản phẩm trên Shopee, bạn có thể like các bài viết của bạn bè trên shopee. Bạn có thể tìm UID bạn bè này theo từ khóa; các UID comment, đánh giá theo link sản phẩm hoặc link shop.
Shopee > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee > Tương tác like sản phẩm
 

Bước 1: Tìm kiếm bạn bè muốn tương tác like sản phẩm
Cách 1: Tìm kiếm theo từ khóa sản phẩm
 • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm UID bạn bè.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Cách 2: Tìm theo link sản phẩm
 • Nhập link sản phẩm trên Shopee: Link sản phẩm muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá sản phẩm.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hoặc comment vào sản phẩm trên.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
Cách 3: Tìm theo link shop trên shopee
 • Nhập link shop trên shopee: Link Shop muốn tìm kiếm các UID comment, đánh giá Shop
 • Chọn số lượng bài muốn quét người tương tác trên shop.
 • Chọn loại UID muốn tìm: UID đánh giá hay comment vào các bài viết trên shop.
 • Click “Tìm UID”.
 

 
 • Danh sách UID thu được thông qua tìm kiếm.
 • Click để tải & mở danh sách UID.
 • Chọn số bài viết muốn tương tác / 1 bạn bè.
Nghĩa là: Nếu bạn để là 1 thì với mỗi tài khoản trong danh sách trên đăng bài bán sản phẩm, bạn sẽ like 1 bài đăng sản phẩm của người đó. Tương tự, để 2 sẽ like 2 bài đang sản phẩm…
 

 
Bước 3: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn