Hướng dẫn thiết lập tương tác newfeed , tương tác theo UID sử dụng máy ảo LDPlayer

Phần mềm FPlus- Phần mềm tự động đăng tin Facebook hỗ trợ comment tương tác newfeed sử dụng máy ảo login nhiều tài khoản cùng thực hiện, và tương tác theo cả tệp UID có sẵn tương tác comment có kèm ảnh và like hàng loạt với lựa chọn các biểu tượng cảm xúc tùy chọn

Đăng bài viết lên tường, nhóm của nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

Phần mềm FPlus hỗ trợ tương tác đăng bài lên tường, lên nhóm có thể chia sẻ bài viết , chia sẻ bài livestream hay copy bài viết để đăng sử dụng qua máy ảo LDPLayer hỗ trợ với nhiều tài khoản chạy cùng lúc


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn