Backup Checkpoint nhiều tài khoản trong danh sách tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer
Backup Checkpoint nhiều tài khoản trong danh sách tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

Backup Checkpoint nhiều tài khoản trong danh sách tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

7/29/2020 5:16:42 PM
Phần Backup Checkpoint sẽ thực hiện ở phần quản lý tài khoản của phần mềm FPlus
Lưu ý: Phần Backup checkpoint này chỉ hỗ trợ với các tài khoản đã check live đăng nhập thành công trên máy ảo

Bước 1: Click Chọn tài khoản muốn Backup Checkpoint
Bước 2: Click chuột phải trên tài khoản đó và chọn Backup CheckpointBước 3: Thông tin check sẽ lưu lại ở mục
This PC > Documents > Fplus > Backup Checkpoint > Backup friends photo “tên tài khoản” -UIDBước 4: Phần thông tin sẽ được lưu gồm có
  • Photodata:
  • Photos: lưu lại ảnh đại diện và ảnh đăng trên tường cá nhân.
  • UID: Lưu lại thông tin UID, tên và ngày sinh
  • Backup_comment
  • Backup_messages
  • Backup_photos_friends
  • Backup_security_login
  • List_friend: UID và tên bạn bè
Phần Backup checkpoint này hỗ trợ các bạn lưu lại thông tin về ảnh đại diện Uid bạn bè để hỗ trợ vượt qua phần checkpoint của Facebook
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn