Bật xác thực 2 yếu tố (2FA) hàng loạt tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer
Bật xác thực 2 yếu tố (2FA) hàng loạt tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

Bật xác thực 2 yếu tố (2FA) hàng loạt tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

7/30/2020 9:43:05 AM
Xác thực 2 yếu tố (2FA) là các an toàn để bảo vệ tài khoản Facebook . Quá trình 2FA là 2 yếu tố cơ bản  xác thực, yếu tố đầu tiên là mật khẩu của bạn, yếu tốt thứ hai là điện thoại di động nhận mã xác thực. Phần mềm FPlus – Tự động đăng tin Facebook hỗ trợ bật xác thực 2 yếu tố  với hàng loạt tài khoản cùng lúc khi sử dụng máy ảo và có thể kết hợp với Reset Dcom để thay đổi IP liên tục.
Các bước thiết lập Bật xác thực 2 yếu tố (2FA)
Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn Reset DCom khi chuyển tài khoản
  • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
  • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 3: Thiết lập thời gian cho 2FA
  • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
  • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
  • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
  • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
  • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
  • Limit/1acc: chọn số lượng sẽ thực hiện tương tác thiết lập 2FA trên 1 acc


Bước 4: Click Bắt đầu

 Phần thông tin bật 2FA thông tin sẽ lưu lại lại ở phần lịch sử sẽ hiển thị đoạn mã 2FA của tài khoản tương ứng


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn