Chia sẻ bài viết, video, livestream sử dụng nhiều tài khoản bằng máy ảo LDPlayer
Chia sẻ bài viết, video, livestream sử dụng nhiều tài khoản bằng máy ảo LDPlayer

Chia sẻ bài viết, video, livestream sử dụng nhiều tài khoản bằng máy ảo LDPlayer

8/8/2020 11:00:27 AM
1. Chia sẻ livestream: 
Bước 1: Thiết lập tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm


Bước 2: Tích chọn Đăng tường- Đăng nhóm
Bước 3: Nhập nội dung bài viết: nhập nội dung tương tác


Bước 4: Chọn Chia sẻ livestream

Bước 5: Tích chọn thiết lập
View timeline trước khi tắt máy ảo
Delay trước khi tắt máy ảo
Bước 6: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản


Bước 7: Thiết lập thời gian đăng và chia sẻ bài viết và click  “Bắt đầu”
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện đăng và chia sẻ bài viết trên 1 acc2. Chia sẻ bài viết

Bước 1: Thiết lập tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm
Bước 2: Tích chọn Đăng tường- Đăng nhóm
Bước 3: Nhập nội dung bài viết: nhập nội dung tương tác

Bước 4: Chọn Chia sẻ bài viết
 • Tích chọn link bài viết Facebook
 • Nhập link video:  nhập link video  cần chia sẻ
 • Click vào video


Bước 5: Tích chọn thiết lập
View timeline trước khi tắt máy ảo : chọn thời gian view trước khi tắt máy ảo
Delay trước khi tắt máy ảo: chọn thời gian Delay trước khi tắt máy ảo
Bước 6: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
Bước 7: Thiết lập thời gian đăng và chia sẻ bài viết và click  “Bắt đầu”: thiết lập thời gian giống tương tự như chia sẻ Livestream

3. Giả lập ảnh và status


Bước 1: Thiết lập tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm
Bước 2: Tích chọn Đăng tường- Đăng nhóm
Bước 3: Nhập nội dung bài viết: nhập nội dung tương tác

Bước 4: Chọn Giả lập ảnh và status
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh lên tường/nhóm facebook.
Chọn nhiều ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng lên FPlus
 • Đăng status: Tick để đăng status lên tường/ nhóm facebook
Nhập nội dung:  muốn đăng trong mục “Nội dung bài viết”
 • Random ảnh trong folder: Tick để đăng random ảnh trong 1 folder ảnh.
Chọn folder ảnh: Click để chọn và tải folder ảnh muốn đăng random ảnh.
Chọn số lượng ảnh: muốn lấy và đăng trong folder trên.

Bước 5: Tích chọn thiết lập
View timeline trước khi tắt máy ảo : chọn thời gian view trước khi tắt máy ảo
Delay trước khi tắt máy ảo: chọn thời gian Delay trước khi tắt máy ảo
Bước 6: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
Bước 7: Thiết lập thời gian đăng và chia sẻ bài viết và click  “Bắt đầu”: thiết lập thời gian giống tương tự như chia sẻ Livestream

4. Xem chung

Bước 1: Thiết lập tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm
Bước 2: Tích chọn Đăng tường- Đăng nhóm
Bước 3: Nhập nội dung bài viết: nhập nội dung tương tác

Bước 4: Chọn Xem chung
 • Xem chung video, nhập tiêu đề để tìm kiếm video: tìm kiếm video livestream qua từ khóa  và đăng xem chung video với từ khóa đó lên tường profile hoặc lên nhóm
 • Nhập  từ khóa: nhập từ khóa muốn xem video livestream mỗi từ khóa cách nhau dấu phẩy
Bước 5: Tích chọn thiết lập
View timeline trước khi tắt máy ảo : chọn thời gian view trước khi tắt máy ảo
Delay trước khi tắt máy ảo: chọn thời gian Delay trước khi tắt máy ảo
Bước 6: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
Bước 7: Thiết lập thời gian đăng và chia sẻ bài viết và click  “Bắt đầu”: thiết lập thời gian giống tương tự như chia sẻ Livestream

5. Copy bài viết từ Page & profile


Bước 1: Thiết lập tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm
Bước 2: Tích chọn Đăng tường- Đăng nhóm
Bước 3: Nhập nội dung bài viết: nhập nội dung tương tác

Bước 4: Chọn Copy bài viết từ Page & profile
 • Copy bài viết từ PageId, Uid: Chọn số bài muốn copy từ page hay UID
 • Nhập ID Page hoặc UID: mỗi dòng 1uid tương ứng với tài khoản
 • Chọn copy nội dung:  tích chọn những nỗi dung sẽ copy  từ page hay UID đó như copy Link- video- photo-status- xóa link, hashtag
Bước 5: Tích chọn thiết lập
View timeline trước khi tắt máy ảo : chọn thời gian view trước khi tắt máy ảo
Delay trước khi tắt máy ảo: chọn thời gian Delay trước khi tắt máy ảo
Bước 6: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
Bước 7: Thiết lập thời gian đăng và chia sẻ bài viết và click  “Bắt đầu”: thiết lập thời gian giống tương tự như chia sẻ Livestream
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn