Comment seeding sử dụng máy ảo android LDPlayer
Comment seeding sử dụng máy ảo android LDPlayer

Comment seeding sử dụng máy ảo android LDPlayer

7/30/2020 10:23:22 AM
Các bước thực hiện thiết lập Comment Seeding
Bước 1: Tích Chọn tài khoản
Bước 2: Nhập danh sách link bài viết, video muốn comment
Lưu ý: mỗi dòng 1 link bài viết


Bước 3: Nhập nội dung comment: các nội dung comment khác nhau cách sau bởi dấu sổ thẳng
 • Chọn số comment / 1 link bài viết hoặc video
 • Ảnh: có thể chọn ảnh để comment  ảnh trên bài viết


Bước 4: Chọn tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom
Bước 5: Thiết lập thời gian comment seeding và click Bắt đầu
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  pm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện comment seeding trên 1 acc
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn