Comment tương tác bài viết trên page sử dụng máy ảo LDPlayer
Comment tương tác bài viết trên page sử dụng máy ảo LDPlayer

Comment tương tác bài viết trên page sử dụng máy ảo LDPlayer

8/11/2020 2:54:39 PM
Phần mềm FPlus hỗ trợ comment tương tác bài viết trên page thông qua ID page có sẵn có sử dụng máy ảo LDPLayer.
Sử dụng máy ảo > Comment like theo ID> Page ID
Các bước thiết lập tương tác comment like theo ID page

Bước 1: Thiết lập tài khoản chọn tương tác
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm


Bước 2: Tích chọn tương tác PageId
Bước 3: Chọn tương tác
 • Tương tác theo ID (Chia đều ID cho từng Acc): nhập danh sách ID , nếu chạy nhiều tài khoản thì phần danh sách ID sẽ chia đều cho các  tài khoản.
VD: chạy tương tác 2 tài khoảnsố PageId đã nhập là 8 vậy mỗi tài khoản sẽ tương tác vs 4PageId
 • Tương tác mỗi account 1 file ID: Chọn từng acc rồi Click Chọn File 


Bước 4: Chọn tương tác like hay cmt
 • Like: Tích chọn các biểu tượng cảm xúc
 • Comment: nhập nội dung cmt + có thể kèm ảnh Click “Chọn ảnh” để chọn folder chứa ảnh để thực hiện cmt
 • Like Page: Tích chọn để phần mềm sẽ thực hiện tương tác like page


Bước 5:Chọn số tài khoản chạy song song
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
Máy ảo LDPLayer sẽ chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, LDPlayer sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách tài khoản đã thêm vào lúc đầu
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom

Bước 6: Thiết lập thời gian Tương tác theo UID, Nhóm, Page  và click “Bắt đầu”
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: Chọn số lần lặp lại
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện tương tác theo UID, Nhóm, Page trên 1 acc

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn