Đăng bài viết lên tường, nhóm của nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer
Đăng bài viết lên tường, nhóm của nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

Đăng bài viết lên tường, nhóm của nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

8/7/2020 4:10:32 PM
Nếu bạn muốn đăng tường và chia sẻ bài lên nhóm nhiều tài khoản cùng lúc, bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng đăng và chia sẻ bài lên nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. LDPlayer sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Ghi chú: LDPlayer là một thiết bị giả lập điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android
 
FPlus > LDPlayer - Sử dụng máy ảo > Đăng và chia sẻ bài lên nhóm
 
Bước 1: Chọn tài khoản muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm  facebook sử dụng máy ảo LDPlayer
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm


Bước 2: Thiết lập thông tin
 • Đăng tường: Tick để thiết lập đăng hoặc chia sẻ bài lên tường cá nhân
 • Đăng nhóm: Tick để thiết lập đăng hoặc chia sẻ bài lên nhóm đã tham gia.
Chọn số lượng nhóm sẽ đăng lên: tài khoản sẽ thực hiện đăng bài lên  theo số nhóm nằm trong khoảng số đã chọn
VD: chọn từ 1>3 thì tài khoản 1 sẽ đăng lên 1 nhóm- tài khoản 2 sẽ đăng lên 2 nhóm- tài khoản 3 đăng lên 3 nhóm
Nhập từ khóa tìm nhóm khi chia sẻ livestream, bài viết.


 
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng/chia sẻ.
Bạn có thể thêm các kí tự “w” để thêm random kí tự cho bài đăng, tránh tình trạng bị spam facebook.

 • Lựa chọn phương thức đăng: Chia sẻ livestream/Chia sẻ bài viết/Gỉa lập ảnh & satatus/ Xem chung/ Copy bài viết từ Page &profile
1. Chia sẻ livestream:
 • Link livestream  facebook: Tích để chia sẻ video livestream facebook mà bạn muốn
 • Nhập link bài viết hoặc livestream Facebook: muốn chia sẻ vào ô trống
Link dạng https://www.facebook.com/.../videos/...

2. Chia sẻ bài viết :
 • Link bài viết hoặc livestream facebook”: Tick để chia sẻ bài viết hoặc video livestream facebook mà bạn muốn.
 • Nhập link bài viết hoặc livestream Facebook: muốn chia sẻ vào ô trống.3. Giả lập ảnh & status
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh lên tường/nhóm facebook.
Chọn nhiều ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng lên FPlus
 • Đăng status: Tick để đăng status lên tường/ nhóm facebook
Nhập nội dung:  muốn đăng trong mục “Nội dung bài viết”
 • Random ảnh trong folder: Tick để đăng random ảnh trong 1 folder ảnh.
Chọn folder ảnh: Click để chọn và tải folder ảnh muốn đăng random ảnh.
Chọn số lượng ảnh: muốn lấy và đăng trong folder trên.4. Xem chung
 • Xem chung video, nhập tiêu đề để tìm kiếm video: tìm kiếm video livestream qua từ khóa  và đăng xem chung video với từ khóa đó lên tường profile hoặc lên nhóm
 • Nhập  từ khóa: nhập từ khóa muốn xem video livestream mỗi từ khóa cách nhau dấu phẩy


 

5. Copy bài viết từ Page & profile
 • Copy bài viết từ PageId, Uid: Chọn số bài muốn copy từ page hay UID
 • Nhập ID Page hoặc UID: mỗi dòng 1uid tương ứng với tài khoản
 • Chọn copy nội dung:  tích chọn những nỗi dung sẽ copy  từ page hay UID đó như copy Link- video- photo-status- xóa link, hashtag
Bước 3: Thiết lập thời gian view timeline thời gian delay
 • Tích chọn view timeline trước khi tắt máy ảo(s): chọn thời gian hiển thị trang cá nhân trong bao thời gian bao lâu trước khi máy ảo  tắt
 • Delay trước khi tắt máy ảo (s): chọn thời gian delay trước khi máy tắt máy ảo


Bước 4: Thiết lập tài khoản chạy song song
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
Máy ảo LDPLayer sẽ chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, LDPlayer sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách tài khoản đã thêm vào lúc đầu
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom


Bước 5: Thiết lập thời gian chạy và click “Bắt đầu”
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện đăng và chia sẻ bài viết trên 1 acc
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn