Hướng dẫn cài đặt và thiết lập máy ảo android LDPlayer
Hướng dẫn cài đặt và thiết lập máy ảo android LDPlayer

Hướng dẫn cài đặt và thiết lập máy ảo android LDPlayer

8/10/2020 10:52:04 AM
1. Tải phần mềm LDplayer

Bước 1: Truy cập link : https://vn.ldplayer.net/
Bước 2: Click vào LS phiên bản (Các bạn có thể click vào Tải LDPlayer)Bước 3: Chọn phiên bản LDPlayer click vào tải ngay (nên chọn phiên bản từ 3.7 trở lên để tải về máy )Bước 4: Mở phần mềm vừa tải về và Click “Run” để tiến hành cài đặtBước 5: Click “Cài đặt” để phần mềm cài đặt (Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho máy ảo) 
Bước 6: Click Start để bật máy ảo vừa cài đặt lên
 


2. Thiết lập giữa máy ảo và phần mềm FPlus

Tab Quản lý tài khoản: 
Bước 1: Tích chọn máy ảo LDPlayer
Bước 2: Nhập đường link thư mục máy ảo đã cài đặt trên máy tính cá nhân 

Để phần mềm lấy đường link máy ảo từ máy tính cá nhân  để chạy tương tác với phần mềm FPlus


Bước 3: Thêm tài khoản vào phần mềm FPlus và đăng nhập tài khoản trên máy ảo LDPlayer

1.  Thêm tài khoản hoặc mật khẩu
  • Tích chọn Tạo máy ảo mới: phần mềm sẽ tự động copy máy ảo mới và cài đặt app Fb trên máy ảo đó 
  • Sử dụng máy ảo đã có. Chọn máy ảo có sẵn đã cài app Fb trên máy ảo
  • Chọn tài khoản thêm vào và click Chuột phải chọn Check Live


2. Thêm danh sách tài khoản (Nhiều dòng User|Pass)

Thêm tài khoản  sẽ tạo tên các máy ảo mới  hoặc nếu thực hiện copy và tạo nhiều máy ảo khác nhau thì có thể thực hiện gán máy ảo cho các User|Pass 
  • Nhập thông tin tài khoản Nhiều dòng dưới dạng
User|Pass
User|Pass|2FA Key
User|Pass|VM Name|2FA Key
User|Pass|VM Name|2FA Key|ProxySSH
  • Click vào Thêm
  • Chọn tài khoản thêm vào và click Chuột phải chọn Check Live
  • Hoặc Chọn tài khoản click Chuột phải chọn Gán máy ảo cho các tài khoản đã chọn để thực hiện nhanh hơn  với các máy ảo đã có sẵn app Fb cài đặt rồi 3. Chọn thêm từ máy ảo có sẵn
Các máy ảo đã cài đặt sẵn app Fb và đăng nhập thành công trên máy ảo đó rồi.
  • Click chọn Thêm tài khoản từ máy ảo đã có
  • Chọn máy ảo đã cài đặt app Fb và đăng nhập tài khoản Fb
  • Chọn tài khoản thêm vào và click Chuột phải chọn Check Live

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn