Hướng dẫn gửi tin nhắn tới bạn bạn bè hoặc UID - Sử dụng máy ảo android LDPlayer
Hướng dẫn gửi tin nhắn tới bạn bạn bè hoặc UID - Sử dụng máy ảo android LDPlayer

Hướng dẫn gửi tin nhắn tới bạn bạn bè hoặc UID - Sử dụng máy ảo android LDPlayer

8/7/2020 11:14:35 AM
Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc để gửi tin nhắn cho bạn bè nhưng lại sợ mất nhiều thời gian , sợ bị spam hay checkpoint tài khoản facebook. Máy ảo LDPlayer trên FPlus sẽ thực hiện giúp bạn: gửi tin nhắn tới bạn bè facebook, hay gửi tin nhắn qua tệp UID bạn đã có sẵn, giúp giảm thiểu tình trạng bị checkpoint khóa tài khoản. LDPlayer sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả .

FPlus > LDPlayer- Sử dụng máy ảo  > Gửi tin nhắn
Bước 1: Chọn tài khoản tương tác
 • Tất cả: chọn tất cả danh sách tài khoản có ở tab quản lý tài khoản
 • Chọn tài khoản : chọn từng tài khoản muốn thêm vào
 • Chọn máy ảo: chọn tài khoản theo tên máy ảo


Bước 2: Gửi tin nhắn:

1. Gửi tin nhắn theo UID ( Chia đều UID cho từng Acc): nhập danh sách UID muốn gửi tin nhắn  danh sách này sẽ chia đều cho các tài khoản tương tác gửi tin nhắn .Vd: nhập 10 UID và có 2 tài khoản tương tác, thì mỗi tài khoản sẽ gửi tin nhắn cho 5 UID
 • Tích “ Gửi tin nhắn theo UID” để gửi tin nhắn theo dạnh sách tệp UID
 • Nhập danh sách UID đã có sẵn


2. Gửi tin nhắn 1 account 1 file UID: mỗi acc sẽ gửi tin nhắn cho 1 file bạn bè riêng (file .txt)
 • Tích “ Gửi tin nhắn 1 account 1 file UID”  gửi tin nhắn theo file UID lưu trên máy tính
 • Click chọn tài khoản rồi chọn file lưu ý mỗi acc sẽ là file UID để tương tác không trùng nhau

3. Gửi tin nhắn bạn bè: Chọn số bạn bè thực hiện gửi tin nhắn
 • Tích “ Gửi tin nhắn bạn bè”  để gửi tin nhắn cho bạn bè trên facebook
 • Chọn số lượng bạn bè muốn gửi tin nhắn

 
4. Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung tin nhắn sẽ gửi có thể gửi kèm theo thêm ảnh nếu cần
5. Bỏ qua nếu có tin chứa từ khóa : nhập từ khóa muốn quét
Phần mềm sẽ quét các cuộc trò chuyện với UID/bạn bè của bạn, nếu trong cuộc trò chuyện có chứ từ khóa đã nhập , LDPLayer sẽ bỏ qua UID/bạn bè đó không nhắn tin mà sẽ chuyển sang gửi tin nhắn cho UID/bạn bè khác không có chứa từ khóa đó.


6. Chạy lặp lại và chuyển tài khoản sau khi gửi được: chọn số lượng sau khi gửi tin số bạn bè đó và lặp lại

 
Bước 3: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn Reset DCom khi chuyển tài khoản  (thay đổi IP nếu sử dụng DCom)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom
 
Bước 4: Thiết lập thời gian Gửi tin nhắn
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng bạn bè hay UID sẽ thực hiện gửi tin nhắn  trên 1 acc


Bước 5: Click Bắt đầu
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn