Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm nhiều tài khoản - Sử dụng máy ảo android LDPlayer
Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm nhiều tài khoản - Sử dụng máy ảo android LDPlayer

Hướng dẫn gửi yêu cầu tham gia nhóm nhiều tài khoản - Sử dụng máy ảo android LDPlayer

7/30/2020 9:19:15 AM
Các bước thiết lập gửi yêu cầu tham gia nhóm với nhiều tài khoản
Bước 1: Click Chọn tài khoản (hoặc chọn tất cả, hay Chọn theo danh sách máy ảo )

Bước 2: Tham gia nhóm:
 • Tham gia nhóm theo ID (Chia đều ID cho từng Acc):phần danh sách nhóm ID đã nhập lên sẽ chia đều cho các acc tương tác tránh tham gia nhóm trùng nhau
VD: có 3 tài khoản , danh sách ID nhóm có 15 ID thì mỗi nick sẽ được chia là 5 ID của nhóm để tham gia
 • Tham gia nhóm 1 account 1 file ID: khi thực hiện mỗi 1 acc sẽ thực hiện tham gia nhóm theo từng file riêng
 • Tham gia nhóm theo gợi ý: chọn số lượng tham gia nhóm theo gọi ý từ Facebook
 • Câu trả lời khi tham gia nhóm: soạn sẵn nội dung nếu nhóm đó yêu cầu trả lời câu hỏiBước 3: Chọn số tài khoản chạy song song
Tích chọn Reset DCom khi chuyển tài khoản (thay đổi IP Dcom khi tương tác)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 4: Thiết lập thời gian Tham gia nhóm
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng nhóm mà muốn tham gia trên 1 acc
Bước 5: Click Bắt đầu
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn