Hướng dẫn rời nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer
Hướng dẫn rời nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

Hướng dẫn rời nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

8/7/2020 11:52:53 AM
Hướng dẫn thiết lập tương tác rời nhóm với máy ảo LDPlayer

Bước 1: Thiết lập tài khoản chạy tương tác rời nhóm
 • Tất cả: chọn tất cả tài khoản bên tab quản lý tài khoản của máy ảo 
 • Chọn tài khoản: chọn nhưng tài khoản muốn tương tác 
 • Chọn máy ảo: Chọn tài khoản theo tên máy ảo
Bước 2: Tích chọn Rời nhóm
 • Rời nhóm: chọn số lượng
 • Rời nhóm theo ID: Mỗi tài khoản sẽ là chọn 1 file


Bước 3: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn Reset Dcom để thay đổi IP mạng
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DComBước 4: Thiết lập thời gian Rời nhóm
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện rời nhóm trên 1 acc


Bước 5: Click Bắt đầu

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn