Hướng dẫn thêm tài khoản từ máy ảo android LDPlayer có sẵn
Hướng dẫn thêm tài khoản từ máy ảo android LDPlayer có sẵn

Hướng dẫn thêm tài khoản từ máy ảo android LDPlayer có sẵn

7/29/2020 4:51:11 PM
Có 2 cách thêm tài khoản từ máy ảo LDPlayer: Thêm tài khoản và mật khẩu sử dung máy ảo đã có sẵn - Thêm danh sách tài khoản và thêm tài khoản từ máy ảo đã có

1. Thêm tài khoản và mật khẩu sử dụng máy ảo đã có

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu
Bước 2: Tích chọn sử dụng máy ảo đã có và chọn máy ảoBước 3: Click Thêm
Bước 4: Chọn tài khoản vừa thêm vào và click chuột phải chọn Check live2. Thêm danh sách tài khoản và chọn thêm từ máy ảo đã có
Thêm từ máy ảo đã cài app Facebook và đăng nhập tài khoản trên máy ảo đó rồi
Sau khi check live thông tin hiển thị  ra gồm có thông tin UID, tên nick, cookie, token.
 
Bước 1: Click Thêm từ máy ảo đã có
Bước 2: Chọn máy ảo đã đăng nhậptài khoản Facebook
Bước 3: Click ChọnBước 4: Chọn tài khoản vừa thêm vào và click chuột phải chọn Check live


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn