Hướng dẫn thiết lập Dcom, Xproxy, Fplusproxy khi sử dụng nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer
Hướng dẫn thiết lập Dcom, Xproxy, Fplusproxy khi sử dụng nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer

Hướng dẫn thiết lập Dcom, Xproxy, Fplusproxy khi sử dụng nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer

8/12/2020 10:13:54 AM
Khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trong phần mềm, bạn nên sử dụng thêm công cụ để đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh tình trạng trùng ip, checkpoint facebook hay khóa tài khoản facebook. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập 1 số công cụ để đổi IP trong quá trình đăng nhập sử dụng nhiều tài khoản – Fplus sử dụng máy ảo:

1. Thiết lập Dcom
  • Một số loại Dcom bên mình đã test:
+ USB 4G Huawei E3372, USB 4G Huawei E3276 dạng hilink, USB 4G Jazz ( chọn loại dcom trong thiết lập dcom )
USB 3G MF190 
+ Một số loại khác Mobifone Fast Connect (Thiết lập kết nối Ras), Dlink DWM-156 (thiết lập kết nối Ras), Huawei 3G E3531 Hilink, và các loại sử dụng phần mềm (thiết lập kết nối Ras) để kết nối…
Nếu không reset được vui lòng thử thiết lập tên dcom và chạy phần mềm với quyền admin: nw:<tên mạng>      
Ví dụ: nw:Ethernet 2

 
  • Hướng dẫn test Dcom
 Để test xem phần mềm có thể reset dcom của bạn hay không vào Thiết lập > chọn Tên dcom > Click Test Reset Dcom > Start. Nếu dcom ngắt kết nối rồi kết nối lại và IP thay đổi là reset dcom thành công.

  • Thiết lập Dcom để đăng nhập nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer:
Sau khi nhập tên của Dcom ở phần thiết lập, để đăng nhập nhiều tài khoản sử dụng dcom để đổi IP các bạn thực hiện các thao tác sau:
1. Quản lý tài khoản Fb
2. Thêm tài khoản đăng nhập trên máy ảo LDPlayer
  • Nhập danh sách tài khoản theo định dạng (nhiều dòng User|Pass)
  • Thêm tài khoản  và mật khẩu tạo máy ảo mới hoặc sử dụng máy ảo có sẵn và chọn tên máy ảo
  • Thêm từ máy ảo đã có: máy ảo đã cài app Fb và đăng nhập tài khoản đó rồi


3. Chọn số lượng Threads (số account chạy song song)
4.  Tích Reset Dcom sau khi check và nhập số lượng
5. Tích chọn máy ảo LDPlayer

6. Chọn các tài khoản muốn thực hiện login và click chuột phải chọn Check Live
Hoặc Tích chọn Check live thì phần mềm sẽ check live hàng loạt các tài khoản theo thứ tự trên dánh sánh tài khoản


Ví dụ: Bạn thêm 10 tài khoản và chọn Threads là 5, chọn reset dcom sau khi check là 5 thì phần mềm sẽ hiển thị 5 cửa sổ chrome cùng 1 lúc và login cho 5 tài khoản sau khi login 5 tài khoản xong thì phần mềm sẽ tiến hành reset dcom và chạy tiếp 5 tài khoản tiếp theo
 
2. Thiết lập Xproxy

Bước 1: Thiết lập tên Dcom là link reset của xproxy
Đầu tiên, các bạn mở phần mềm > ở tab quản lý tài khoản > chọn thiết lập > nhập tên dcom là link reset của xproxy > lưu thiết lập.
Định dạng link reset của xproxy như sau:
+ http://<ip_xproxy>:10000/reset_all
+ http://<ip_xproxy>:10000/reset?proxy=[proxy]
Link reset all sẽ sử dụng để reset cho tất cả các dcom đang sử dụng ở trên hệ thống khi có lệnh reset, lệnh thứ 2 là reset dcom đang hoạt động ở trên phần mềm. Với tên dcom trên thì các bạn gán proxy cho tài khoản dạng IP:Port.
Như vậy để gán tên dcom là link reset các bạn sẽ thay <ip_xproxy> ở định dạng mẫu bằng ip các bạn lấy ở trên hệ thống của xproxy.
Ví dụ: mình có link reset sau khi thay xong ip của xproxy như sau: http://192.168.0.104:10000/reset?proxy=[proxy]
Như vậy với tên dcom các bạn chỉ cần gán link reset như mẫu ở trên là xong.

Bước 2: Thiết lập Xproxy khi đăng nhập nhiều tài khoản trên Fplus sử dụng máy ảo:
Sau khi thiết lập tên dcom thành công, bây giờ các bạn sẽ thiết lập để đổi Ip khi login nhiều tài khoản:
Mở Sử dụng máy ảo> ở tab quản lý tài khoảo
1.  Thêm tài khoản 
  • Thêm tài khoản và mật khẩu tạo máy ảo mới hoặc sử dụng máy ảo đã có chọn tên máy ảo 
  • Thêm danh sách tài khoản (nhiều dòng User|Pass)
  • Thêm tài khoản từ máy ảo đã có 
2 . Chọn tài khoản muốn gán xproxy > chuột phải chọn sửa > chọn edit proxy ssh và nhập IP:Port của xproxy vào > chọn lưu ( lúc này cột proxy ssh đã được gán xproxy )

IP:Port của xproxy các bạn sẽ copy ở cột proxy(IP:Port) trên hệ thống của xproxy.
Như vậy là các bạn đã thiết lập xong xproxy, bây giờ các bạn sẽ thực hiện check live đăng nhập tài khoản trên máy ảo LDPlayer, các bạn cũng sẽ chọn số lượng Threads ( số acc chạy song song ) và tick vào reset dcom sau khi check rồi chọn số lượng, sau đó các bạn chọn tài khoản đã thiết lập xproxy > chuột phải chọn check live  để login cho các tài khoản của mình.
Bây giờ các bạn sẽ quan sát trên hệ thống của xproxy xem dcom có được reset sau khi check hay không.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn