Hướng dẫn thiết lập tương tác newfeed , tương tác theo UID sử dụng máy ảo LDPlayer
Hướng dẫn thiết lập tương tác newfeed , tương tác theo UID sử dụng máy ảo LDPlayer

Hướng dẫn thiết lập tương tác newfeed , tương tác theo UID sử dụng máy ảo LDPlayer

8/11/2020 4:39:06 PM
Phần mềm FPlus hỗ trợ comment tương tác bài viết trên nhóm thông qua UID có sẵn có sử dụng máy ảo LDPLayer.
Sử dụng máy ảo > Comment like theo ID> UID

Các bước thiết lập tương tác comment like theo UID
Bước 1: Thiết lập tài khoản chọn tương tác
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ bài lên nhóm facebook
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn tài khoản theo tên máy ảo để đăng và chia sẻ bài viết lên tường hoặc nhóm


Bước 2: Tích chọn tương tác UID
Bước 3: Chọn tương tác
 • Tương tác theo ID (Chia đều ID cho từng Acc): nhập danh sách ID , nếu chạy nhiều tài khoản thì phần danh sách ID sẽ chia đều cho các  tài khoản.
VD: chạy tương tác 2 tài khoản số UID đã nhập là 8 vậy mỗi tài khoản sẽ tương tác vs 4UID
 • Tương tác mỗi account 1 file ID: Chọn từng acc rồi Click Chọn File
 • Tương tác newfeed: tương tác like cmt trong newfeed


Bước 4: Chọn tương tác like hay cmt
 • Like: Tích chọn các biểu tượng cảm xúc
 • Comment: nhập nội dung cmt + có thể kèm ảnh Click “Chọn ảnh” để chọn folder chứa ảnh để thực hiện cmt


Bước 5: Chọn số tài khoản chạy song song
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
Máy ảo LDPLayer sẽ chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, LDPlayer sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách tài khoản đã thêm vào lúc đầu
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom


Bước 6: Thiết lập thời gian Tương tác theo UID, Nhóm, Page  và click “Bắt đầu”
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: Chọn số lần lặp lại
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện tương tác theo UID, Nhóm, Page trên 1 acc

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn