Kết bạn theo gợi ý nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer
Kết bạn theo gợi ý nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

Kết bạn theo gợi ý nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer

7/30/2020 8:46:47 AM
Các bước thiết lập xác nhận kết bạn và kết bạn theo gọi ý  của phần mềm FPlus
Bước 1: Click Chọn tài khoản (hoặc chọn theo máy ảo, click tất cả để chọn tất cả các tài khoản tương tác cùng lúc luôn)
Bước 2: Tích chọn các trường thông tin để xác nhận , kết bạn và hủy yêu cầu
 • Kết bạn theo gọi ý: Facebook sẽ đề xuất bạn bè để kết bạn các bạn có thể chọn số liệu để kết bạn theo gọi ý này của Facebook
 • Kết bạn mới
 • Xác nhận kết bạn: chọn số lượng bạn bè muốn xác nhận kết bạn
 • Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi: chọn số lương muốn hủy yêu cầu 
 • Hủy yêu cầu kết bạn nhận được: chọn số lượng  muốn hủy yêu cầu


Bước 3: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn thêm Reset DCom khi chuyển tài khoản (nếu bạn muốn đổi IP  để tương tác)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 4: Thiết lập thời gian xác nhận kết bạn và kết bạn theo gọi ý
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng sẽ thực hiện tương tác kết bạn trên 1 acc


Bước 5: Click Bắt đầu

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn