Kết bạn theo UID nhiều tài khoản sử dụng máy ảo android LDPlayer
Kết bạn theo UID nhiều tài khoản sử dụng máy ảo android LDPlayer

Kết bạn theo UID nhiều tài khoản sử dụng máy ảo android LDPlayer

7/30/2020 8:29:05 AM
1. Kết bạn theo UID (Chia đều UID cho từng Acc)

Các bước thiết lập kết bạn theo UID với nhiều tài khoản sử dụng máy ảo LDPlayer
Bước 1: Click Chọn tài khoản hoặc chọn Tất cả để chọn tất cả các AccBước 2: Tích chọn Kết bạn theo UID và nhập danh sách UID bạn bè đó
Lưu ý các UID này sẽ chia đều cho các Acc tương tác kết bạn


Bước 3: Có thể chọn thêm các tương tác khác nữa
 • Like post: Like bài viết mới nhất của UID vừa gửi yêu cầu kết bạn
 • Like avatar: thực hiện like ảnh đại diện
 • Gửi tin: Soạn tin nhắn gửi tin cho người kết bạn
 • Comment post: Comment bài viết mới của UID gửi yêu cầu kết bạn
Bước 4: Chọn số tài khoản chạy song song  và có thể tích
Các bạn nếu có sử dụng DCom  để thay đổi IP mạng thì tích chọn Reset DCom khi chuyển tài khoản
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom
Bước 5: Thiết lập  thời gian khi thực hiện tự động kết bạn
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng sẽ thực hiện tương tác kết bạn trên 1 accBước 6: Click Bắt đầu

2. Kết bạn  1 account 1 file UID

Mỗi acc sẽ thực hiện kết bạn 1 file UID để kết bạn.
Bước 1: Click Chọn tài khoản hoặc chọn Tất cả
Bước 2: Tích chọn Kết bạn 1 account 1 file UID         
Bước 3: Chọn Acc rồi click Chọn file tương ứng cho mỗi acc 1 file
Bước 4 : Chọn thêm tương tác like, comment, gửi tin trong quá trình kết bạn
Bước 5: Chọn số tài khoản muốn chạy song song và Reset DCom khi chuyển tài khoản (đổi IP khi thực hiện kết bạn )
Bước 6: Thiết lập thời gian tự động kết bạn và Click Bắt đầu 
3. Kết bạn người like bài viết trên page, bài viết

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Kết bạn người like bài viết trên page, bài viết  và chọn số lượng bài viết sẽ thực hiện để quét người like của những bài viết đó
Bước 3: Nhập  UID page
Bước 4: Chọn thêm tương tác like, comment, gửi tin
Bước 5: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn thêm Reset DCom khi chuyển tài khoản  để thay đổi IP khi thực hiện kết bạn trên máy ảo
Bước 6: Thiết lập thời gian tự động kết bạn và Click Bắt đầu
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn