Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer
Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

8/7/2020 12:16:06 PM
Các bước thiết lập mời bạn bè vào nhóm với nhiều tài khoản cùng tương tác và sử dụng máy ảo  LDPlayer

Bước 1: Chọn tài khoản tương tác
 • Click Tất cả: để chọn tất cả các tài khoản cùng tương tác
 • Click Chọn tài khoản: chọn riêng các tài khoản muốn tương tác mời bạn bè vào nhóm
 • Click Máy ảo: Chọn tài khoản theo tên máy ảo có sẵn


Bước 2: Tích chọn Mời bạn bè vào nhóm và chọn số lượng bạn bè sẽ mời vào nhóm đó
Bước 3: Nhập ID nhóm muốn mời bạn bè vào: mỗi dòng là 1ID nhóm 


Bước 4: Chọn số tài khoản muốn chạy song song 
Tích chọn  Reset Dcom khi chuyển tài khoản (đổi IP mang khi chạy nhiều máy ảo)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 5: Thiết lập thời gian Mời bạn bè vào nhóm
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện mời bạn bè vào nhóm trên 1 acc


Bước 6: Click Bắt đầu
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn