Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer
Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

Mời bạn bè vào nhóm sử dụng máy ảo LDPlayer

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
8/7/2020 12:16:06 PM
Các bước thiết lập mời bạn bè vào nhóm với nhiều tài khoản cùng tương tác và sử dụng máy ảo  LDPlayer

Bước 1: Chọn tài khoản tương tác
 • Click Tất cả: để chọn tất cả các tài khoản cùng tương tác
 • Click Chọn tài khoản: chọn riêng các tài khoản muốn tương tác mời bạn bè vào nhóm
 • Click Máy ảo: Chọn tài khoản theo tên máy ảo có sẵn


Bước 2: Tích chọn Mời bạn bè vào nhóm và chọn số lượng bạn bè sẽ mời vào nhóm đó
Bước 3: Nhập ID nhóm muốn mời bạn bè vào: mỗi dòng là 1ID nhóm 


Bước 4: Chọn số tài khoản muốn chạy song song 
Tích chọn  Reset Dcom khi chuyển tài khoản (đổi IP mang khi chạy nhiều máy ảo)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 5: Thiết lập thời gian Mời bạn bè vào nhóm
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện mời bạn bè vào nhóm trên 1 acc


Bước 6: Click Bắt đầu
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn