Thiết lập proxy wifi cho nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer
Thiết lập proxy wifi cho nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer

Thiết lập proxy wifi cho nhiều tài khoản trên máy ảo LDPlayer

8/7/2020 1:48:01 PM
Thiết lập proxy cho máy ảo LDPLayer- FPlus
Với việc thiết lập proxy cho máy ảo LDPlayer sẽ hỗ trợ bạn chạy tương tác hiệu quả hơn, đổi ip liên tục, tránh tình trạng bị checkpoint hay khóa tài khoản trong quá trình chạy tương tác bằng các tính năng trên máy ảo.
FPlus >  Sử dụng máy ảo > Thiết lập Proxy
Bước 1: Thêm tài khoản muốn thiết lập proxy cho máy ảo LDPLayer
 
-  Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công và tích chọn Sử dụng máy ảo LDPlayerBước 2: Chọn tài khoản muốn thiết lập proxy cho máy ảo LDPlayer
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn thiết lập proxy cho máy ảo LDPlayer
 • Click “ Chọn máy ảo” để chọn từ tên máy ảo nào bạn muốn thiết lập

Bước 3: Thiết lập thông tin thiết lập Proxy
 • Danh sách proxy: Nhập danh sách proxy bạn muốn gán cho các tài khoản và máy ảo LDPLayer (mỗi dòng để 1 proxy)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản cùng chạy thiết lập proxy cùng lúc (Thường để là 4)
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn gán proxy cho 5 nick trở lên thì bạn cần sử dụng Dcom để đổi Ip liên tục.


Bước 4: Thiết lập thời gian chạy gán proxy cho máy ảo và click “Bắt đầu”
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện thiết lập proxy trên 1 acc 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn