Xem và mời bạn bè xem livestream sử dụng máy ảo LDPlayer
Xem và mời bạn bè xem livestream sử dụng máy ảo LDPlayer

Xem và mời bạn bè xem livestream sử dụng máy ảo LDPlayer

8/7/2020 1:25:41 PM
Bạn muốn tăng view, tăng mắt cho các video livestream trên facebook? Bạn muốn nâng cao hiệu quả tương tác cho cách video livestream này? Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus, hỗ trợ bạn shae livestream facebook lên tường, nhóm facebook bằng máy ảo LDPlayer, giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 
FPlus > Sử dụng máy ảo > Đăng và chia sẻ bài lên nhóm

Các bước thiết lập trên sử dụng máy ảo LDPlayer về xem và mời bạn bè xem livestream
Bước 1: Chọn tài khoản tương tác
 • Click Tất cả: để chọn tất cả các tài khoản cùng tương tác
 • Click Chọn tài khoản: chọn riêng các tài khoản muốn tương tác mời bạn bè vào nhóm
 • Click Máy ảo: Chọn tài khoản theo tên máy ảo có sẵn
Bước 2: Chọn tương  tác
 • Link Livestream: có thể tương tác nhập danh sách nhiều link livestream
 • Mời bạn bè xem livestream: nhập số lượng bạn bè mời xem link livestream
 • Chia sẻ bài viết lên tường:chọn số bài muốn chia sẻ lên tường
 • Chia sẻ bài viết lên nhóm: chọn số nhóm sẽ thực hiện chia sẻ lên
 • Comment liên tục: nội dung comment sẽ cách nhau bởi dâu sổ thẳng
 • Like: thực hiện like link livestream
 • Xem livestream: chọn số phút thực hiện xem link livestram


Bước 3: Chọn số tài khoản muốn chạy song song
Tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản (thay đổi IP)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm cùng lúc thường thì sẽ chọn 4 tài khoản chạy song song,  khi thực hiện nhiều tài khoản thì máy ảo cứ chạy comment seeding cho hết 4 tài khoản đầu sẽ chạy tiếp cho 4 tài khoản tiếp theo trong danh sách tài khoản
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản : với mục đích thay đổi IP mạng để tránh bị checkpoint khi sử dụng từ 5 tài khoản Facebook trở lên thì bạn nên tích vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi IP mạng bằng DCom

Bước 4: Thiết lập thời gian Comment seeding và mời bạn bè xem livestream
 • Thời gian Delay :nên để thời gian từ 200-300s để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn  phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng  mà muốn thực hiện mời bạn bè xem live trên 1 acc


Bước 5: Click Bắt đầu


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn