​Hướng dẫn kết bạn người tương tác bài viết cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome
​Hướng dẫn kết bạn người tương tác bài viết cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome

​Hướng dẫn kết bạn người tương tác bài viết cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome

8/4/2020 10:10:00 AM
Hướng dẫn kết bạn trực tiếp người tương tác bài viết cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome
FplusChrome hướng dẫn bạn kết bạn với người like, comment bài viết trên nhóm, page, Uid cho nhiều tài khoản mợt cách nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu checkpoint.
Bước 1: Thêm tài khoản
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass…
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChromeBước 2: Chọn tài khoản muốn kết bạn
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn kết bạn trên facebook.
 •  


Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn kết bạn trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình kết bạn trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình kết bạn trên facebook
 


Tài khoản được thêm thành công để kết bạn trên facebook
Bước 3: Thiết lập kết bạn người tương tác
 • Click kết bạn người like comment bài viết trên nhóm, page để thực hiện kết bạn
 • Nhập Id nhóm, page, Uid, Id bài viết để lấy những người cần kết bạn của Id page, nhóm...
 • Nhập số lượng để cài đặt số lượng người muốn kết bạn
 • Tick vào mục muốn lấy người kết bạn:
        - Comment: kết bạn người comment bài viết

        - Like: kết bạn người like bài viết

        - Đăng bài: kết bạn người đăng bài


 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình kết bạn. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để kết bạn liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian “delay” và click “bắt đầu”

 • Thời gian Delay: là thời gian chờ sau mỗi lần thực hiện kết bạn, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt kết bạn
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại kết bạn
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện kết bạn trên 1 account

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn