​Hướng dẫn thiết lập comment đẩy bài đăng trên nhóm nhiều tài khoản sử dụng Fplus Chrome – Comment Up
​Hướng dẫn thiết lập comment đẩy bài đăng trên nhóm nhiều tài khoản sử dụng Fplus Chrome – Comment Up

​Hướng dẫn thiết lập comment đẩy bài đăng trên nhóm nhiều tài khoản sử dụng Fplus Chrome – Comment Up

7/28/2020 9:41:01 AM
Hướng dẫn thiết lập comment đẩy bài đăng trên nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome – Comment Up
Giúp bạn comment up các bài bạn đã đăng chống trôi bài trên các nhóm bằng FPlusChrome.
Mở phần mềm Fplus > chọn Fplus Chrome > Comment upBước 1 : Thêm tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đánh giá page trên facebook.Bước 2 : Thiết lập nội dung
 • Chọn số bài muốn comment up cho một tài khoản
 • Tick like post để like bài đã đăng đó
 • Nhập nội dung comment up, có thể nhập dạng spin(nội dung hỗ trợ random dạng spin: comment 1| comment 2| comment 3 và { comment 1| comment 2| comment 3 }) để không bị trùng quá nhiều nội dung comment
 • Tick xóa comment sau thời gian (s) và nhập thời gian để thiết lập thời gian xóa comment vừa đăng lên đó

 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình comment. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để comment liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 3: Thiết lập thời gian delay và click bắt đầu 


 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện comment, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt comment 
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment 
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện comment trên 1 account

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn