Hướng dẫn chấp nhận kết bạn hàng loạt trên FplusChrome
Hướng dẫn chấp nhận kết bạn hàng loạt trên FplusChrome

Hướng dẫn chấp nhận kết bạn hàng loạt trên FplusChrome

7/30/2020 9:09:46 AM
HƯỚNG DẪN CHẤP NHẬN KẾT BẠN TRÊN FPLUS CHROME
 
Bạn muốn lọc bạn bè để chấp nhận kết bạn cho nhiều tài khoản cùng lúc trên facebook nhưng lại sợ tốn thời gian hay checkpoint hàng loạt những tài khoản này. FPlus Chrome sẽ giúp bạn. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có thể lọc bạn bè theo điều kiện, chấp nhận kết bạn và giảm checkpoint rõ rệt như thao tác thủ công bình thường.
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn chấp nhận kết bạn sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn chấp nhận kết bạn trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn chấp nhận kết bạn trên facebook.
 
 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn chấp nhận kết bạn trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình chấp nhận kết bạn trên facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình chấp nhận kết bạn trên facebook.
 

 
Tài khoản được thêm thành công để chấp nhận kết bạn trên facebook
Bước 3: Thiết lập chấp nhận kết bạn
- Chấp nhận kết bạn: để kết bạn với tất cả những người đã gửi yêu cầu
- Chấp nhận theo UID: để kết bạn với tất cả những người có UID đã nhập

Bước 4: Thiết lập điều kiện chấp nhận kết bạn
Bạn tick chọn các điều kiện bạn bè mà bạn muốn lọc để chấp nhận
 • Check giới tính khác nam/nữ
 • Check số bạn bè lớn hơn số lượng các bạn nhập vào
 • Check avatar: không chấp nhận với những người không có avatar
 • Check location: chấp nhận với những bạn có địa chỉ location trùng với địa chỉ location bạn nhập
 • Check locale: chấp nhận với những bạn có địa chỉ locale trùng với địa chỉ locale bạn nhập
 • Check số bạn chung
 • Check hometown: chấp nhậnvới những bạn có địa chỉ hometown trùng với địa chỉ hometown bạn nhập
 • Check bài đăng > (ngày)
 • Xóa gợi ý không thỏa mãn điều kiện
Bạn có thể nhập Token để hỗ trợ check thông tin (có thể bỏ trống), việc nhập token hỗ trợ check sẽ giúp việc check thông tin nhanh hơn.
 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy chấp nhận kết bạn cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình chấp nhận kết bạn. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để chấp nhận kết bạn liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện chấp nhận kết bạn, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt chấp nhận
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại chấp nhận kết bạn khi chạy xong 1 lượt tất cả các tài khoản
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện chấp nhận kết bạn trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn