Hướng dẫn comment like group sử dụng FPlus Chrome
Hướng dẫn comment like group sử dụng FPlus Chrome

Hướng dẫn comment like group sử dụng FPlus Chrome

7/31/2020 2:33:21 PM
Hướng dẫn comment like group sử dụng FPlus Chrome
Bạn muốn comment, like tương tác trong nhóm bằng nhiều tài khoản khác nhau; nhưng lại không muốn sử dụng cookie, token và sợ bị checkpoint? FPlus Chrome sẽ giúp bạn: dùng nhiều tài khoản cùng lúc, đi like, comment tương tác với bài trong nhóm bạn muốn, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint facebook.

Bước 1: Thêm tài khoản muốn comment like group sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn comment like group trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn comment like group trên facebook.


Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn comment like group trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình comment like group trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình comment group trên facebook.Tài khoản được thêm thành công để comment like group trên facebook
Bước 3: Thiết lập thông tin để comment like group trên facebook
Trước khi chọn tương tác, các bạn thiết lập số nhóm/tài khoản để điều chỉnh số lượng nhóm trong 1 tài khoản và số bài muốn tương tác trên 1 nhóm
1. Lướt newfeed nhóm
 • Tick để tiến hành lướt newfeed và thiết lập thời gian lướt newfeed theo phút
2. Like post
 • Tick để đi like các bài viết trong nhóm theo số lượng đã cài đặt
 • Lựa chọn loại reaction bạn muốn: like, love, haha,…3. Comment
 • Comment: Tick để comment bài trong nhóm theo số lượng đã cài đặt
 • Nhập nội dung comment
Bạn có thể thêm các kí tự [r] để random kí tự trong nội dung. Hoặc, để nội dung hỗ trợ random dưới dạng spin: nội dung 1| nội dung 2| nội dung 3
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tương tác cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình chạy tương tác bài trên nhóm. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để chạy tương tác trong nhóm liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”


 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ mỗi lần thực hiện like comment, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện comment seeding trên 1 acc

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn