Hướng dẫn đánh giá page bằng nhiều tài khoản - Fplus Chrome
Hướng dẫn đánh giá page bằng nhiều tài khoản - Fplus Chrome

Hướng dẫn đánh giá page bằng nhiều tài khoản - Fplus Chrome

8/4/2020 10:24:07 AM
Hướng dẫn đánh giá page bằng nhiều tài khoản - Fplus Chrome
Bạn muốn tăng độ tin cậy cho page của mình? Bạn muốn fanpage của mình có nhiều đánh giá? FplusChrome sẽ giúp bạn đánh giá page từ các tài khoản phụ của bạn để đánh giá cho page chính một cách nhanh chóng, chính xác.
Để tạo đánh giá cho page, đầu tiên bạn mở phần mềm Fplus > chọn Fplus Chrome > chọn Rating Page.
Đây chính là giao diện của tính năng đánh giá page


 
Bây giờ các bạn sẽ thực hiện thiết lập phần mềm để đi đánh giá cho page.
Bước 1: Thêm tài khoản
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass…
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome



Bước 2: Chọn tài khoản muốn đăng bài
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đánh giá page trên facebook.
 •  


Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn đánh giá trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình đánh giá trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình đánh giá trên facebook
 


Tài khoản được thêm thành công để đánh giá page trên facebook.
Bước 3: Thiết lập đánh giá
 • Nhập ID page muốn nhận đánh giá
 • Nhập nội dung đánh giá cho page (mỗi dòng 1 đánh giá) các tài khoản sẽ random nội dung để đánh giá cho page


 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình đánh giá. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để đánh giá page liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian “delay” và click “bắt đầu”

 • Thời gian Delay: là thời gian chờ mỗi lần thực hiện đánh giá, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt đánh giá
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại đánh giá khi chạy hết 1 lượt tất cả các tài khoản đã chọn
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện đánh giá trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn