Hướng dẫn gửi yêu cầu kết bạn theo UID và gợi ý nhiều tài khoản sử dụng Chrome
Hướng dẫn gửi yêu cầu kết bạn theo UID và gợi ý nhiều tài khoản sử dụng Chrome

Hướng dẫn gửi yêu cầu kết bạn theo UID và gợi ý nhiều tài khoản sử dụng Chrome

7/30/2020 8:49:34 AM
Hướng dẫn gửi yêu cầu kết bạn theo uid và gợi ý nhiều tài khoản sử dụng Chrome 
Với FplusChrome, bạn có thể kết bạn theo UID và gợi ý facebook, nhnah chóng đạt full 5000 bạn mà không sợ checkpoint tài khoản. Chỉ cần vài bước thiết lập, không cần cookie hay token, phần mềm sẽ chạy như bạn chạy thủ công, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint rõ rệt. 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 
 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.

 
Tài khoản được thêm thành công để kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook.
Bước 3: Thiết lập thông tin để kết bạn theo UID & gợi ý trên facebook
1. Kết bạn theo gợi ý
 
 • Tick “Kết bạn theo gợi ý” để kết bạn theo gợi ý trên facebook
2. Kết bạn theo bạn của bạn bè
 • Tick “Kết bạn theo bạn của bạn bè” để kết bạn theo bạn của bạn bè gợi ý trên facebook
3. Kết bạn theo từ khóa hoặc link graphsearch
 • Tick “Kết bạn theo từ khóa hoặc link graphsearch  và nhập từ khóa để phần mềm search những bạn bè có chứa từ khóa và kết bạn
 4. Kết bạn theo UID 
 • Tick “Kết bạn theo UID” để kết bạn theo danh sách UID được thêm
 • Nhập danh sách UID muốn kết bạn vào ô trống bên dưới (mỗi UID để một dòng khác nhau)

Lưu ý:
 • Trong mục Limit: Bạn có thể chọn giới hạn số bạn bè mà mỗi tài khoản có thể kết bạn.
Ví dụ: Bạn để limit/1 acc=5 => Mỗi tài khoản sẽ kết bạn với 5 UID
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng UID không đủ để từng tài khoản kết bạn theo thiết lập Limit thì số UID sẽ được chia đều cho từng acc.
Ví dụ: Bạn có 30 UID, sử dụng 2 acc để kết bạn với số UID trên, để Limit/1acc = 20
 • Mỗi tài khoản sẽ kết bạn với 15 UID trong danh sách UID được thêm
 

 
 
5. Kết bạn theo UID, số lượng/1 acc
 • Tick Kết bạn theo UID, số lượng/1 acc” và nhập số lượng để tải lên file UID, mỗi tài khoản sẽ kết bạn theo số lượng bạn thiết lập trong danh sách UID bạn tải file lên


6. Kết bạn 1 account 1 file UID 
 • Tick “Kết bạn 1 account 1 file UID” để thiết lập từng tài khoản sẽ kết bạn với 1 file UID riêng.
 • Tick Chọn tài khoản trong danh sách tài khoản bên trái
 • “Chọn file”: Click để chọn và tải file UID tài khoản đã chọn sẽ kết bạn
Tài khoản được chọn sẽ kết bạn với tất cả những UID trong file này.
 


Lưu ý: đối với các phần tick kết bạn theo UID các bọn có thể chọn thêm Chỉ follow để đi follow cho các UID mà mình đã thêm vào mà không gửi yêu cầu kết bạn 

4. Thiết lập tương tác với tài khoản gửi yêu cầu kết bạn 
 • Like avatar: Tick để like avatar của UID vừa kết bạn
 • Like post: Tick để like bài của các UID đã kết bạn.
 • Comment post: Tick để comment bài của các UID đã kết bạn.

 
Chọn điều kiện để lọc bạn bè và gửi lời mời kết bạn:
Tick chọn điều kiện bạn muốn dùng để lọc UID muốn kết bạn.
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy kết bạn theo UID & gợi ý cùng lúc
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình kết bạn theo UID & gợi ý. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để kết bạn theo UID & gợi ý liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 • Token hỗ trợ check (có thể để trống): token sẽ hỗ trợ check điều kiện nhanh hơn, tick vào lấy token để phần mềm hỗ trợ lấy token.
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện kết bạn, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt kết bạn
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại kết bạn khi chạy xong 1 lượt tất cả các tài khoản
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện kết bạn trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn