Hướng dẫn hủy bạn bè trên Fplus Chrome
Hướng dẫn hủy bạn bè trên Fplus Chrome

Hướng dẫn hủy bạn bè trên Fplus Chrome

8/1/2020 8:41:37 AM
Hướng dẫn hủy bạn bè trên Fplus Chrome
Bạn muốn lọc bạn bè cho nhiều tài khoản cùng lúc trên facebook nhưng lại sợ tốn thời gian hay checkpoint hàng loạt những tài khoản này. FPlus Chrome sẽ giúp bạn. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có thể lọc bạn bè theo điều kiện giảm checkpoint rõ rệt như thao tác thủ công bình thường.
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn hủy bạn bè sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome


 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn hủy bạn bè trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn hủy bạn bè trên facebook.


 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn chấp nhận kết bạn trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình hủy bạn bè trên facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình hủy bạn bè trên facebook.
 

 
Tài khoản được thêm thành công để hủy bạn bè trên facebook
Bước 3: Thiết lập điều kiện hủy bạn bè
Bạn tick chọn các điều kiện bạn bè mà bạn muốn lọc để hủy
 • Unfriend theo giới tính khác nam/nữ
 • Unfriend với bạn bè có số bạn bè nhỏ hơn
 • Check avatar: unfriend với những người không có avatar
 • Check location: unfiend với những bạn có địa chỉ location khác với địa chỉ location bạn nhập
 • Unfriend với bạn bè có locale khác: unfiend với những bạn có địa chỉ locale khác với địa chỉ locale bạn nhập
 • Check hometown: unfiend với những bạn có địa chỉ hometown khác với địa chỉ hometown bạn nhập
 • Unfriend với bạn bè không có bài đăng trong (ngày)
 • Unfriend bạn bè vô hiệu hóa: unfriend với những tài khoản đã bị checkpoint
Bạn có thể nhập Token để hỗ trợ check thông tin (có thể bỏ trống), việc nhập token hỗ trợ check điều kiên sẽ giúp việc check thông tin nhanh hơn.
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình hủy bạn bè. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để hủy bạn bè liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện hủy kết bạn, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt hủy kết bạn
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại hủy kết khi chạy xong 1 lượt
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện hủy kết bạn trên 1 account


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn