Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FplusChrome
Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FplusChrome

Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FplusChrome

7/31/2020 1:42:50 PM
HƯỚNG DẪN HỦY YÊU CẦU KẾT BẠN ĐÃ GỬI SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Facebook chỉ cho gửi tối đa 1000 yêu cầu kết bạn. Muốn hủy hết những yêu cầu này một cách nhanh nhất thì nên làm gì? FPlus Chrome hỗ trợ bạn thiết lập tính năng, hủy đi những yêu cầu kết bạn mà bạn đã gửi trên nhiều tài khoản facebook, không cần sử dụng token hay cookie, thao tác như chạy thủ công, hạn chế bị checkpoint facebook.
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 
 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 
 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook
 Bước 3: Thiết lập thông tin để hủy yêu cầu kết bạn đã gửi
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook cùng lúc
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chạy được (tài khoản): Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi trên facebook liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 • Limit / 1 account: Số yêu cầu kết bạn đã gửi mà bạn muốn hủy của một tài khoản facebook đã thêm thành công.
 

Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu"

 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện hủy yêu cầu kết bạn đã gửi, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt hủy yêu cầu
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại hủy yêu cầu khi chạy xong 1 lượt cho tất cả các tài khoản
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện hủy yêu cầu kết bạn đã gửi trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn