Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream sử dụng Fplus Chrome
Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream sử dụng Fplus Chrome

Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream sử dụng Fplus Chrome

8/3/2020 5:12:49 PM
Hướng dẫn mời bạn bè xem livestream sử dụng Fplus Chrome
Fplus chrome giúp bạn mời bạn bè của mình xem livestream, giúp tăng lượng người xem livestream cho livestream của bạn.
Bước 1: Thêm tài khoản
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass…
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome

Bước 2: Chọn tài khoản muốn mời bạn bè xem livestream
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn mời bạn bè trên facebook.

Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn mời bạn bè trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình mời bạn bè trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình mời bạn bè trên facebook
 


Tài khoản được thêm thành công để mời bạn bè xem livestream trên facebook
Bước 3: Thiết lập để mời bạn bè xem livestream
Bạn chỉ cần nhập link hoặc Id livestream muốn mời bạn bè vào xem livestream là được.

 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy mời bạn bè xem livestream cùng 1 lúc
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình mời bạn bè xem livestream. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để mời bạn bè xem livestream liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian “delay” và click “bắt đầu”

 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện mời bạn bè, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt mời bạn bè
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại mời bạn bè
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện mời bạn bè xem livestream trên 1 account

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn