Hướng dẫn rời nhóm sử dụng Fplus Chrome
Hướng dẫn rời nhóm sử dụng Fplus Chrome

Hướng dẫn rời nhóm sử dụng Fplus Chrome

7/31/2020 1:49:48 PM
HƯỚNG DẪN RỜI NHÓM SỬ DỤNG FPLUS CHROME
 
Nếu bạn muốn rời nhóm cũ của nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia nhiều nhóm khác; không muốn bị checkpoint, không muốn dùng cookie hay token; FPlus Chrome sẽ giúp bạn thực hiện điều này.
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn rời nhóm sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 
 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn rời nhóm trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn rời nhóm trên facebook

 
Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn rời nhóm trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình rời nhóm trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình rời nhóm trên facebook.

 
 
Danh sách các tài khoản được thêm thành công tham gia vào quá trình rời nhóm trên facebook
Bước 3: Thiết lập thông tin để rời nhóm
Chọn loại nhóm muốn rời:
 • Đồng thời rời nhóm phải duyệt: Tick để rời các nhóm phải duyệt khi đăng bài trên facebook.
 • Rời nhóm không cho đăng bài: Tick để rời nhóm không cho đăng bài trên facebook (có thể là các nhóm bạn bị chặn không cho đăng bài)
 • Rời nhóm có privacy: Nhóm mở, đóng hay bí mật
 • Rời các nhóm có trong list GroupId: Nhập Group Id bạn muốn rời (mỗi dòng 1 GroupId)
Chọn điều kiện để lọc nhóm muốn rời:
 • Không check số thành viên: Tick để không check điều kiện thành viên trong nhóm
 • Out all group: Tick để out tất cả các group
 • Rời nhóm có số thành viên nhỏ hơn: Tick để rời nhóm có số lượng thành viên nhỏ hơn bao nhiêu – Chọn số lượng thành viên
 • Rời nhóm có số thành viên lớn hơn: Tick để rời nhóm có số lượng thành viên lớn hơn bao nhiêu – Chọn số lượng thành viên
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy rời nhóm cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình rời nhóm trên facebook. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để rời nhóm liên tục và đổi Ip bằng Dcom.

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
 
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữ mỗi lần thực hiện rời nhóm, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt rời nhóm
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại rời nhóm khi chạy xong cho tất cả tài khoản
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện rời nhóm trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn