Hướng dẫn tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome - Fplus Chrome
Hướng dẫn tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome - Fplus Chrome

Hướng dẫn tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome - Fplus Chrome

7/30/2020 8:32:42 AM
Hướng dẫn tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome - Fplus Chrome
Tham gia nhóm là một tính năng quan trọng và việc phải ngồi tìm từng nhóm để tham gia cho từng tài khoản sẽ mất thời gian cho bạn, với tính năng tham gia nhóm thì phần mềm sẽ tự động random nhóm theo đề xuất hay tham gia những nhóm bạn muốn cho các tài khoản một cách nhanh chóng trên FplusChrome.
Mở phần mềm Fplus > chọn Fplus Chrome > Tham gia nhómBước 1: Chọn tài khoản
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn tham gia nhóm trên facebook.Bước 2: Chọn phương thức tham gia nhóm
 • Cách 1: tham gia nhóm theo gợi ý
Với cách này các bạn chỉ cần tick vào Tham gia nhóm theo gợi ý và chọn đề xuất trên phần mềm đã gợi ý để tham gia vào các nhóm thuộc đề xuất mà bạn chọn

 • Cách 2: tham gia nhóm theo ID (chia đều ID cho từng ACC)
Cách thực hiện: Tick tham gia nhóm theo ID > Nhập danh sách ID nhóm > Nhập câu trả lời khi tham gia nhóm
Phần mềm sẽ thực hiện chia đều số lượng nhóm nhập vào cho các tài khoản để tham gia nhóm, khi chạy nhóm nào đã được chạy tham gia thì phần mềm sẽ xóa ra khỏi danh sách.

 • Cách 3: Tham gia nhóm 1 account 1 file ID
Cách này sẽ cài đặt riêng cho từng tài khoản tham gia nhóm, mỗi tài khoản sẽ add file danh sách nhóm riêng.
Cách thực hiện: Tick tham gia nhóm 1 account 1 file ID > Chọn tài khoản ở bên trái để gán file > chọn button Chọn file ở dạng txt > nhập câu trả lời khi tham gia nhóm.Lưu ý:
 • Việc tham gia nhóm theo ID không nên thực hiện với những tài khoản mới, chỉ nên thực hiện với những tài khoản đã ngâm được 1 thời gian.
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
 • Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình tham gia nhóm. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để tham gia nhóm liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 3: Thiết lập thời gian delay và click bắt đầu

 • Thời gian Delay: là thời gian chờ mỗi lần thực hiện tham gia nhóm, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt tham gia nhóm
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại tham gia nhóm khi chạy xong 1 lượt tất cả các tài khoản
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện tham gia nhóm trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn