Hướng dẫn unfollow bạn bè cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome
Hướng dẫn unfollow bạn bè cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome

Hướng dẫn unfollow bạn bè cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome

8/3/2020 5:15:34 PM
Hướng dẫn unfollow bạn bè cho nhiều tài khoản sử dụng FplusChrome
Fplus Chrome sẽ hỗ trợ bạn unfollow bạn bè trên nhiều tài khoản nhanh chóng, tiện lợi.
 
Bước 1: Thêm tài khoản
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass…
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChromeBước 2: Chọn tài khoản muốn đăng bài
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn unfollow trên facebook.Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn unfollow bạn bè  trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình unfollow trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình unfollow trên facebook
 


Tài khoản được thêm thành công để unfollow trên facebook
Bước 3: Thiết lập unfollow
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình unfollow. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom unfollow bè liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
 • Limit / 1 account : số lượng unfollow bạn bè / 1 tài khoảnBước 4: Thiết lập thời gian “delay” và click “bắt đầu”

 • Thời gian Delay: là thời gian chờ mỗi lần thực hiện unfollow, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu lượt unfollow
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại unfollow
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện unfollow trên 1 acc

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn