Sử dụng comment like seeding danh sách bài viết bằng nhiều tài khoản facebook
Sử dụng comment like seeding danh sách bài viết bằng nhiều tài khoản facebook

Sử dụng comment like seeding danh sách bài viết bằng nhiều tài khoản facebook

7/31/2020 1:58:26 PM
Sử dụng Chrome comment like seeding danh sách bài viết bằng nhiều tài khoản facebook
Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản để comment like seeding cho các bài viết trên facebook hay trên page?
FPlus Chrome sẽ giúp bạn like, comment bài viết hay like page bạn muốn bằng nhiều tài khoản. Không cần sử dụng cookie, không cần token, thao tác như thủ công, không lo bị checkpoint facebook.

 Bước 1: Thêm tài khoản muốn comment like seeding facebook sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
Nhập mỗi dòng một định dạng
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome

Bước 2: Chọn tài khoản muốn comment like seeding trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn comment like seeding facebook.


Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn comment like seeding trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình comment like seeding trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình comment like seeding trên facebook.


Tài khoản được thêm thành công để 
comment like seeding trên facebook.
Bước 3: thiết lập thông tin để comment like seeding
Comment bài viết:
 • Tick để comment vài bài viết / các bài viết trên page
 • Nhập nội dung comment: Có thể để nội dung dưới dạng spin (Nội dung 1|Nội dung 2) và kèm ảnh (nếu muốn)
 • Import từ file: file được đẩy lên phải ở dạng txt và nội dung là mỗi dòng một comment
 • Clipboard: khi bạn vừa chọn lệnh copy từ 1 hay nhiều đoạn văn bản và chọn clipboard thì phần mềm sẽ tách mỗi đoạn là 1 comment
 • Chọn số comment/ link
 • Comment theo đúng thứ tự: nếu tick vào phần này thì phần mềm sẽ comment bài viết theo thứ tự trong danh sách comment còn nếu không tick thì phần mềm sẽ random comment trong danh sách nội dung comment


Thiết lập like:
 • Like bài viết: Tick để like bài viết được thêm hay các bài viết trên page được thêm.
 • Tick chọn các like reaction: Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry
 • Like page: Tick để like page được thêm
 • Xem live (phút): xem live đối với id nhập vào là video
 

Danh sách Id bài viết hoặc page muốn seeding like & comment
 • Nhập danh sách ID bài viết, ID livestream hoặc PageID bạn muốn seeding like & comment


Thiết lập một số tính năng khác:
 • Comment tag bạn bè: ngoài việc comment nội dung thì tick vào comment tag bạn bè để tag bạn bè của mình vào.
 • Tag chính mình: tag chính mình vào comment đó
 • Share lên tường: thực hiện share bài viết lên tường của mình.
 • Share lên nhóm: thực hiện share lên nhóm, nếu bạn thiết lập whitelist groupId thì phần mềm sẽ thực hiện share bài viết lên nhóm đó, còn nếu không thì sẽ thực hiện share random lên những nhóm bạn đã tham gia
 • Tick và chọn số lượng bài tương tác / page: thực hiện với ID page

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn comment like & seeding cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình comment like & seeding. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để comment like & seeding liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian “delay” và click “bắt đầu”

   
 • Thời gian Delay: là thời gian chờ giữa mỗi lần thực hiện like comment, nên để thời gian từ 200-300s đối với những tài khoản mới để tránh tài khoản bị khóa hay checkpoint
 • Tạm dừng khi xử lí được:  thiết lập thời gian tạm dừng khi xử lý được bao nhiêu comment seeding
 • Tạm dừng khi gặp lỗi: thiết lập thời gian tạm dừng khị có gặp lỗi tính theo phút
 • Thời gian tạm dừng: thiết lập số phút sẽ  tạm dừng
 • Repeat: chọn số lần muốn lặp lại comment seeding
 • Start index: chọn phần mềm sẽ bắt đầu chạy từ tài khoản bao nhiêu
 • Limit/1acc: chọn số lượng muốn thực hiện comment seeding trên 1 account

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn