Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlus máy ảo LDPlayer
Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlus máy ảo LDPlayer

Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlus máy ảo LDPlayer

7/15/2020 9:50:37 AM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY 4G TỪ FPLUS PROXY TRÊN FPLUS MÁY ẢO LDPLAYER
Khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trong phần mềm, bạn có thể thêm proxy để đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh tình trạng trùng ip, checkpoint facebook hay khóa tài khoản facebook.
Để sử dụng proxy trên Fplus máy ảo LD, đầu tiên các bạn sẽ thiết lập tên dcom trước :
  • Bước 1: Mở phần mềm Fplus và chọn tab Sử dụng máy ảo
  • Bước 2: Ở tab quản lý tài khoản trên Sử dụng máy ảo, chọn “ thiết lập
  • Bước 3: Chọn tên dcom là proxy4g
  • Bước 4: Lưu thiết lập và tắt phần mềm đi rồi mở lại
 


Sau khi đã thiết lập xong, bây giờ các bạn sẽ lấy định dạng proxy để gán cho tài khoản trên phần mềm. Để lấy được định dạng proxy các bạn sẽ sử dụng FplusProxy, ở đây mình sử dụng 2 dcom là Huawei e3276 dạng hilink và chọn chế độ Lan (máy ảo LD) để sử dụng được tất cả các tính năng trên chrome, máy ảo LD và share sang máy tính khác cùng dùng chung mạng LAN với máy tính đang sử dụng FplusProxy.
Cách lấy định dạng proxy trên FplusProxy như sau:
Bước 1: Mở phần mềm FplusProxy và cắm dcom kết nối với máy tính (lưu ý: khi cắm dcom phải hiện Ip Internet mới có thể sử dụng được)
Bước 2: Click chọn vào dcom đang sử dụng
Bước 3: Chọn định dạng là Ip:Port :LinkReset
Bước 4: Chọn ở chế độ Lan
Bước 5: Click vào Copy để sao chép định dạng proxy

Tiếp theo, các bạn sẽ quay trở lại phần mềm Fplus và gán định dạng proxy cho các tài khoản của mình và thực hiện check live & info hoặc sử dụng các tính năng của Fplus trên Sử dụng máy ảo.
Đầu tiên, các bạn chọn vào “ thiết lập nâng cao” và tick vào “Random proxy ssh, proxy 4g” và dán 2 định dạng proxy vừa copy bên FplusProxy rồi lưu thiết lập. Sau đó các bạn có thể sử dụng check live hoặc các tính năng trên Fplus sử dụng máy ảo thì phần mềm sẽ chia đều và random gán proxy cho tài khoản của bạn.

Bây giờ, mình cũng sẽ sử dụng tính năng “check live” để xem quá trình gán proxy cho tài khoản và reset dcom.
 


Như vậy là mình đã thực hiện gán và sử dụng thành công proxy trên máy ảo thành công.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn