Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlusScherduler máy ảo LDPlayer
Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlusScherduler máy ảo LDPlayer

Hướng dẫn sử dụng proxy4g từ FPlusProxy trên FPlusScherduler máy ảo LDPlayer

7/17/2020 9:40:35 AM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY 4G TỪ FPLUS PROXY TRÊN FPLUSSCHEDULER MÁY ẢO LDPLAYER
Khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trong phần mềm, bạn có thể thêm proxy để đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh tình trạng trùng ip, checkpoint facebook hay khóa tài khoản facebook.
Để sử dụng proxy trên FplusScheduler máy ảo LD, đầu tiên các bạn sẽ thiết lập tên dcom trước :
  •  Bước 1: Mở phần mềm FplusScheduler và chọn tab Sử dụng máy ảo
  • Bước 2: Ở tab quản lý tài khoản trên Sử dụng máy ảo, chọn “ thiết lập
  • Bước 3: Chọn tên dcom là proxy4g
  • Bước 4: Lưu thiết lập và tắt phần mềm đi rồi mở lạiSau khi đã thiết lập xong, bây giờ các bạn sẽ lấy định dạng proxy để gán cho tài khoản trên phần mềm. Để lấy được định dạng proxy các bạn sẽ sử dụng FplusProxy, ở đây mình sử dụng 2 dcom là Huawei e3276 dạng hilink và chọn chế độ Lan (máy ảo LD) để sử dụng được tất cả các tính năng trên chrome, máy ảo LD và share sang máy tính khác cùng dùng chung mạng LAN với máy tính đang sử dụng FplusProxy.
Cách lấy định dạng proxy trên FplusProxy như sau:
Bước 1: Mở phần mềm FplusProxy và cắm dcom kết nối với máy tính (lưu ý: khi cắm dcom phải hiện Ip Internet mới có thể sử dụng được)
Bước 2: Click chọn vào dcom đang sử dụng
Bước 3: Chọn định dạng là Ip:Port :LinkReset
Bước 4: Chọn ở chế độ Lan
Bước 5: Click vào Copy để sao chép định dạng proxy


Tiếp theo, các bạn sẽ quay trở lại phần mềm FplusScheduler và gán định dạng proxy cho các tài khoản của mình và thực hiện sử dụng các tính năng của FplusScheduler trên Sử dụng máy ảo.
Đầu tiên, các bạn chọn tab “ thiết lập ” ở trong phần sử dụng máy ảo và tick vào “Random proxy ssh, proxy 4g” và dán 2 định dạng proxy vừa copy bên FplusProxy vào. Sau đó các bạn có thể sử dụng các tính năng trên FplusScheduler sử dụng máy ảo thì phần mềm sẽ chia đều và random gán proxy cho các tài khoản của bạn.


Đối với các bạn muốn thiết lập riêng từng proxy cho tài khoản của mình thì các bạn có thể mở riêng từng tab trong Sử dụng máy ảo và chọn tài khoản để thiết lập proxy cho từng tài khoản


Bây giờ, mình cũng sẽ sử dụng tính năng “tham gia nhóm” để xem quá trình gán proxy cho tài khoản và reset dcom.
Như vậy là mình đã thiết lập thành công gán và chạy thành công proxy4g từ FplusProxy trên FplusScheduler.
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn