Follow TikTok theo Id, người follow hoặc người comment video - TikTokPlus
Follow TikTok theo Id, người follow hoặc người comment video - TikTokPlus

Follow TikTok theo Id, người follow hoặc người comment video - TikTokPlus

7/15/2020 4:40:09 PM
 
1. Follow theo TikTok ID chia đều

Bước 1: Chọn tài khoản
Bước 2: Click chọn Follow theo TikTokID chia đều và nhập danh sách TikTokID
Bước 3: Click Bắt đầu


Lưu ý: 
  • Nếu chạy nhiều tài khoản song song thì danh sách TikTokID sẽ chia đều ra cho các tài khoản tương tác Follow
  • Có thể tích chọn thêm các tương tác khác như Like video- Comment- Gửi tin đồng thời khi thực hiện Follow
  • Reseet Dcom khi chuyển tài khoản nếu bạn dùng Dcom
2. Follow 1 account  1 file TikTokID

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn 1 account 1 file TikTokID
Bước 3: Tích chọn account rồi click Chọn file TikTokID tương ứng
(File TikTok lưu dưới dạng .TXT)
Bước 4: Click Bắt đầu3. Follow người đang theo dõi TikTokID

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Follow người đang theo dõi TikTokID và nhập TikTokID, chọn số người sẽ Follow
Bước 3: Click Bắt đầu


4. Follow người comment video (link video)

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Follow người comment video(link video) và nhập link video cũng như số người sẽ Follow
Bước 3: Click Bắt đầu


5. Follow back

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Follow Back và số lượng thực hiện Follow back lại
Bước 3: Click Bắt đầu 


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn