Gửi tin nhắn TikTok cho người đang follow - TikTokPlus
Gửi tin nhắn TikTok cho người đang follow - TikTokPlus

Gửi tin nhắn TikTok cho người đang follow - TikTokPlus

7/17/2020 8:49:14 AM
Hướng dẫn thiết lập Gửi tin nhắn TikTok- TikTokPlus

1. Gửi tin nhắn theo TikTokID (Chia đều)

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Gửi tin nhắn theo TikTokID và nhập danh sách TikTokID muốn tương tác gửi tin nhắn
Bước 3: Nhập nội dung gửi tin nhắn
Bước 4: Click Bắt đầu2. Gửi tin nhắn 1 account 1 file TikTokID

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Gửi tin nhắn 1 account 1 file TikTokID  và click Chọn file tải lên  (file .txt)
 Mỗi tài khoản sẽ thực hiện gửi tin nhắn với 1 file TikTokID
Bước 3: Nhập nội dung gửi tin nhắn
Bước 4: Click Bắt đầu3. Gửi tin nhắn bạn bè

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Gửi tin nhắn bạn bè và chọn số lương bạn bè sẽ gửi tin
Bước 3: Nhập nội dung gửi tin nhắn
Bước 4: Click Bắt đầu


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn