Hướng dẫn like comment seeding TikTok – TikTokPlus
Hướng dẫn like comment seeding TikTok – TikTokPlus

Hướng dẫn like comment seeding TikTok – TikTokPlus

7/17/2020 5:06:47 PM
Các bước thực hiện tương tác like comment seeding TikTok

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Nhập danh sách link video hoặc TikTokId: mỗi link 1 dòng và mỗi TikTokId  1 dòngBước 3: Tích chọn các tương tác
Các bạn có thể thực hiện nhiều tương tác cùng lúc hoặc thực hiện 1 trong các tương tác sau:
  • Like video
  • Follow TikTokID
  • Comment liên tục: chọn số tin nhắn thực hiện comment random và nhập nội dung comment (cmt1|cmt2|cmt3)
  • Thời gian xem video : chọn thời gian thực hiện xem thời gian tính theo phút


Bước 4: Click Bắt đầu
Các bạn thiết lập thêm về số tài khoản muốn chạy song song cũng như sử dụng DCom và thời gian để seeding video TikTok
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn